Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2014 10:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

a) The jumping spider resemblance is insane. b) The range of sizes among adults is insane. What is up with this fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drashleighm

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 12:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Orinda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickadee423

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 02:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 04:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 03:31 ΜΜ -03

Περιγραφή

Does occur in South America, and Brazil: example 1 and 2.
And some other papers.
This site cites 5 species of the genus for the state, but I don't know the source.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:54 ΠΜ -03

Περιγραφή

4,2mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 12:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_brasil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 06:09 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

ashtasheran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 08:14 ΜΜ -03

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)

Περιγραφή

7,6mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

ester_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 04:25 ΠΜ -02

Περιγραφή

in the Commelina plant :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwe82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandremedeiros

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 01:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 11:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagorbm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_uribe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 09:03 ΜΜ -03

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 07:09 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 01:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 02:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 06:48 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019

Τόπος

Itajá, BR-GO, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 11:57 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019

Περιγραφή

iNat (AI) assured it belongs to the Polistinae subfamily

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_brasil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 03:18 ΜΜ HST