Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watsonm0916

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 07:55 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 10:35 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderbird22

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genethomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:56 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimhershey

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 12:06 PM UTC

Τόπος

Mineola, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa491

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 09:59 AM UTC

Περιγραφή

10 am and on the hunt! It set and pounced in the brush, but missed. Then was stalking on the prairie. The hawk was annoyed it was there

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpsonkyle

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexguthrie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Had such a wonderful morning at Gambill Goose Wildlife Refuge this morning -- not a person in sight! Such a wonderful time. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Had a GREAT time with some folks looking for Hexalectris orchids at various locations. First stop: Cedar Ridge Preserve! :)

And of course, we spotted lots of other stuff too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billybobwomble

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 07:38 PM IST

Περιγραφή

Leopard gecko

Ετικέτες