Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermfly

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

hccoates

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpylmare55

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 05:48 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpylmare55

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 05:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρυγγίτης (Calidris subruficollis)

Παρατηρητής

junej

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

jacquelinerose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 04:22 PM PST

Περιγραφή

Pictures of multiple different ringtails, trapped during the night and released during the day (done with proper permits).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2017 12:23 AM CST

Περιγραφή

You know you’ve found a large moth when…

  1. After a 40 year career as a wildlife biologist, you can’t believe what you’re seeing is real.
  2. Your ruler isn’t long enough to get a good measurement (2nd image), so you go back to get a longer ruler (3rd image) and that isn’t long enough, so you scramble around to find a carpenter’s measuring tape to fully span the wings (4th image).
  3. Your astonishment is like the joy of a child on Christmas morning; you start laughing and giggling uncontrollably.
  4. The largest moth on your sheet has a wingspan 40X the size of the smallest one.
  5. You stay up until 3:30 a.m. journaling about one moth.
  6. You start taking selfies...with a moth (last image).

To the best of my ability to measure this critter, the wingspan (with a bit of the tip of the right FW missing) is about 27.8 cm, so it would probably be about 28.5 cm (11.2 in) if it were intact. The species is said to have the largest wingspan of any Lepidopteran in the world.

The moth was initially discovered on the sheet by Mary Kay Sexton. I had overlooked it.

To read more of the story, see:
https://www.inaturalist.org/journal/gcwarbler/13211-mothing-in-panama

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjdion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 03:47 PM PDT

Περιγραφή

Baby rattlesnake eating a western side-blotched lizard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 09:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a2017p503b

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 11:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbsimey

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 07:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 04:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Kermadec Islands (Google, OSM)