Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

ochirkhuyag

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Hentiy, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comwf

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 05:53 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaliun_u

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 03:16 PM AWST

Τόπος

Dornod, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyunoyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 10:03 AM AWST

Τόπος

Khövsgöl, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toogoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 11:09 AM +08

Τόπος

Binder, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

yalinglin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 12:47 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandandorj

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 03:51 PM +08

Τόπος

Khentii, MN (Google, OSM)

Περιγραφή

I accidentally uncovered their nest while taking plant biomass sample. I encountered bumblebee nest for the very first time for being bumblebee hobbyist for more than 10 years.

Ετικέτες