Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζύγαινα Γένος Zygaena

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2014 04:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζύγαινα Γένος Zygaena

Παρατηρητής

hichamcham

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2014 12:00 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 1971 06:55 PM CET

Περιγραφή

The holotypus, which is also the first specimen to be discovered in the type locality: Cueva de las Canicas, Cerro Brujo, Colonia galeana, Ocozocoautla, Chiapas, The specimen was collected by Valerio Sbordoni on 22 March 1971, during one of the several biospeleological expeditions in Chiapas promoted by the Accademia Nazionale dei Lincei.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1975

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 1973

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2005 01:40 PM CEST

Τόπος

Epiro, Grecia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

suresh_ghimire

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2008 11:10 PM HST

Τόπος

Bhuktangle, Nepal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 02:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2015 03:04 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luca308

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 12:18 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 01:37 PM CEST

Τόπος

Kaleum, LA-XE, LA (Google, OSM)

Περιγραφή

Maschio adulto fotografato nella riserva forestale Sao La, al confine Vietnam Laos