Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2003

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Horned Guan
Oreophasis derbianus
El Triunfo cloud forest, Chiapas, Mexico
19 March 2003
Very low light conditions so this is the best I could do. The image is not sharp, but it is the only one I got.

This is one of the world's rarest birds with perhaps 500 in existence. I have been fortunate enough to lead perhaps a dozen trips to see it between 1987 and 2005 so I've seen it many times but only had camera equipment a few times.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium_tutor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2016 12:33 PM +06

Τόπος

Guadalupe N.L. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2015 02:55 PM PST

Περιγραφή

Hidalgo County, Texas, US