Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Ulises Balza, un profesional de la región, biólogo y estudioso de esta especie, ayudó con la identificación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_sonin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή

Panthera pardus orientalis