Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:53 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jossegmnz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 11:59 AM UTC

Τόπος

Refugio Linch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 10:18 AM -03

Περιγραφή

Hembra de esta especie elongada. 25 mm hasta la punta del ovopositor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 01:00 PM -03

Περιγραφή

Creo que es una especie nueva. 19 mm de la cabeza a la punta del abdomen. En el campo se veía similar a Xenicola xukrixi pero con cuerpo más elongado y tegminas más largas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jansvetlik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 02:05 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 03:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadiabach

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2014 08:25 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 10:38 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 12:49 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 12:53 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:29 PM -03

Περιγραφή

!!!!?!???!!!???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_keer

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 11:06 PM CDT

Περιγραφή

Se observó el momento justo de la eclosión de las ninfas de esta especie.

Se presentan primeros planos de la hilera de huevos depositados en una rama de un rosal, también se observaron depositados en ramas de un guayabo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 12:38 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 04:52 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 04:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 01:32 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

kevomc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2017

Περιγραφή

Área de pastizal bastante seco, con plantas nativas no muy altas, y un curso de agua. Parece que hay un video del lugar: https://www.youtube.com/watch?v=RflcFI57U7U

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2014 04:10 AM CET