Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianhubbs

Ημερομηνία

Απρίλιος 1983

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncmurphy

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Masticophis flagellum, Pima County, Santa Rita Mts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsumler

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 09:26 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

kaitlin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2013

Περιγραφή

My husband and I were driving out to hike around 10:00am when these two pronghorn casually crossed the road in front of us moving towards Stampede
Reservoir.

I've never seen Pronghorn in this area before. There were only two that we saw and they weren't as skittish as others we've seen in other places.

I am wondering if they migrated up from Sierra Valley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathyliuliu

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 07:18 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 07:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillovardarolab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 07:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

satsocanos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 11:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

rozhelfand

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 05:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At the Patriarch Grove, Ancient Bristlecone Pine Forest. Elevation 11,000 ft.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larissaortega

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2015 02:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerhake

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffalobeal

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Saffron-winged seems most likely, but I wonder about cherry-faced, too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deroseingv

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 10:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Didn't expect to find this odonate in Nevada Co but here it is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musselhead

Ημερομηνία

Αύγουστος 2002

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colanegra

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 06:12 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexb0000

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 08:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_mateik

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 11:00 ΠΜ MST

Περιγραφή

Another brightly colored male Desert Spiny Lizard running around the open outside viewing area at the Tucson Botanical Gardens. This male Desert Spiny Lizard was fully "decorated" in his breeding colors, and was doing his territorial display "push-ups" as he occasionally stopped while he ran across the brick walkway area. The Lizards have to be careful as there are some Thrashers, Crows, and other birds flying around the Botanical Gardens that may try to catch and eat the Lizards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 09:59 ΠΜ MDT

Περιγραφή

There was a heavy frost last night and by morning the poplar leaves were falling in a golden shower in a nearby city park. The resident Jackrabbits (also known more correctly as Prairie Hares) seem to think they are invisible if they lower their ears and hunker down amongst the leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nashuagoats

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 09:35 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός (Γένος Lepus)

Παρατηρητής

timaxall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

See center, bottom of image.
Date/Location approximated.
S. side of Mount Julius Caesar @ ~11K' (Late Summer '21)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thuot

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found at elevation of 8480 feet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thuot

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found at elevation of 8440 feet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildquinns

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Περιγραφή

Lifer, and a truly wonderful salamander. Been waiting a long time to see this one...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 12:43 ΜΜ PST

Τόπος

Arnold, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2008 10:09 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpingnolan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belinda

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knkjessen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew10

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Περιγραφή

Not an exact location- I didn’t have service. Spotted in the Table Mountain Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrapelas

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chauncey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

At first glance I thought it was an earth worm and was surprised it was not desiccated and thought it odd to be here. When I moved it out of the trail I realized it was a snake.
Location verified on satellite view.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aambos

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaxington

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2016 10:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 01:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu_zhuofei

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chen_hu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Qinghai, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikecardwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Arizona ridge-nosed rattlesnake, Crotalus w. willardi; Santa Cruz Co., AZ. 17 July 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strikedistance

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpsofnm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjsonger16

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

The second photo is a size comparison between the wolf and a coyote, which were in about the same position on the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reepjoel

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexb0000

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 02:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasatch_hunter

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

On the crawl near mine tailing rock pile ~100 ft from river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phleve

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:04 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2012 10:27 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjskinner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

dean_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Περιγραφή

Location is accurate to mountain, obscured for protection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 07:37 ΜΜ MST

Περιγραφή

UVF 365 nm = pink on belly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donhaven77

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 05:47 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchitocampas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thamnelegans24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed sitting in juniper bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_j_brummel

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylansandoval

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Banded rock rattlesnake. Very young juvenile, no longer than 20 cm. Very docile. Was found in bush and not displaced.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

markb249

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gottscho

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaxington

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbird1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 10 individuals seen, mixed in with Bronzed (35 individuals), and Twelve-spotted (100+ individuals).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadwick_mccready

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdbrooks

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 12:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:05 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 07:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The consensus among people I've talked to so far is that this is most likely a hybrid or the offspring of a hybrid between Masticophis flagellum ruddocki and Masticophis lateralis lateralis. That being said, I'm interested to see if anyone thinks otherwise. Anyone know of other Masticophis hybrid records besides taeniatus x lateralis?

@meandthealiens and I found this snake in treeless desert habitat (more suitable for M. f. ruddocki).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markbailey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 08:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

sierraman12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 03:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliottwright

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 09:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billsiebert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

Fast runner on sand at Hawkes Nest Salina on Grand Turk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigeon-posting

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Two adults emerging from burrow beneath concrete foundation to feed during rainy night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polkcountymike

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2015 10:29 ΠΜ EST

Περιγραφή

Lakeland Highlands Scrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svillebirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 05:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

Adult male found under large oak log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polkcountymike

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2012 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Περιγραφή

Barking frog from Pima County, Arizona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 03:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Foraging in oak trees along shore of Lake Tahoe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenlyon20

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this little guy at the bottom of a cold creek with lose substrate. Temp of water probably low 70s at most since its near headwaters and a trout stream. Picture of the place it was found in the creek maybe 3’ depth near large rocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 11:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

We have continued surveying the range of this species on our land. Occurs in a number of clusters apparently. Todays observations yielded a dozen or more adults in this new cluster.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

A few observed. Note, we are carefully managing the ephemeral habitat for the benefit of this rare species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 06:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Timber rattlesnakes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ticoswildstudio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Dark coloration, probably about to shed its skin. It was resting on the middle of the path. I moved it with a stick to avoid it to be killed by someone.

For more follow me on www.instagram.com/ticoswildstudio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyrough

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 11:32 ΠΜ PDT