Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

divyacm

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 06:18 PM IST

Περιγραφή

Been seeing this in large numbers only this year. It has a red abdomen.