Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneppler

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2010 04:56 PM EDT

Περιγραφή

Large White Trillium (Trillium grandiflorum) in the Great Smoky Mountains National Park, North Carolina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjirsten

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 04:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christineyoung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

At Colchester Bog Natural Area

My 10,000th observation!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_kay

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:37 PM UTC

Περιγραφή

GPS coordinates are approximate for the general area in which the observation was made. Listed coordinates are not an exact location for the photographed specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:24 PM EDT

Περιγραφή

On Asclepias syriaca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015 12:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipspatj

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonesvillefleamarket

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:32 PM EDT

Τόπος

Bolton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Approx 5' tall. No thorns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2009

Περιγραφή

I'm inclined to think this is U. perfoliata, not grandiflora because the flower is so pale.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2013 09:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_byers

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 10:00 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 12:34 PM EDT

Τόπος

Fayston, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

At Camel's Hump State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewardsonii

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 04:21 PM EDT

Περιγραφή

At Woodside Natural Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021

Περιγραφή

Lots of mountain angelica along the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brownwaspmantidfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shepardwill

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:06 AM UTC

Περιγραφή

Papaveraceae (Poppy Family). See here for key used.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shepardwill

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:07 AM UTC

Περιγραφή

Papaveraceae (Poppy Family). See here for key used.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gobluesean

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:54 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It doesn't appear that it's some kind of injury damage as much as a deformity, but hard to believe she would survive to adulthood with this bill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slocombemg

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021

Τόπος

Mount Walker (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:45 AM -05

Περιγραφή

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emendela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildbot

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:43 AM EDT

Περιγραφή

eating grapes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtmonarch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:36 PM EDT

Τόπος

Mt Holly, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n8rgrl

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 04:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z7nikon

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 06:28 PM EDT

Τόπος

Acton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandrahemenway

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 10:41 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadwohl

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2011 04:34 PM EDT

Τόπος

Woodbury, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clhulse

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 04:25 PM CDT

Περιγραφή

Peavy Arboretum entrance MDF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 08:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:58 PM EDT

Τόπος

Calais, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Trillium undulatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_dyer_watson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:23 PM EDT

Περιγραφή

Cataloochee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah186

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:41 PM +04

Περιγραφή

Such a strange flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nateo71

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bborgmannwinter

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:45 PM EDT

Τόπος

Colebrook, NH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this just a strange painted trillium?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallmussr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 12:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkm

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skiacz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:07 PM EDT

Τόπος

Thetford, VT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Sium suave

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2009

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:44 AM UTC

Τόπος

Danville, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:46 PM EDT

Περιγραφή

On the roadside about ¾ mile from the intersection with Cascade Road on the Adirondack Loj Road: https://wildadirondacks.org/adirondack-butterfly-trails-adirondack-loj-road.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjstebbins

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottranger

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2005 09:46 AM AKDT

Περιγραφή

The Pocket of Pigeon Mountain

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

awaring

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 08:37 AM EDT

Τόπος

Middlesex, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jareddodson

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 08:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Same plant as in this observation: https://www.inaturalist.org/observations/85526671

Revisiting the site to take more pictures and have a look around for additional plants. I did not venture off-trail as I didn't want to trample anything. From the trail, I found at least six of these plants in this patch. They were hiding in plain sight among Canada mayflower and round-leaved yellow violet foliage. If it hadn't been for the flowers standing out, I probably would have never noticed them. Only one of the plants was in bloom, I did not find any others.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:25 PM UTC

Τόπος

Peacham, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tennstyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 06:44 PM PDT

Περιγραφή

Triflora!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:50 PM EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 03:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikemichiganartist

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 1994

Περιγραφή

Drawn directly from undisturbed specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikemichiganartist

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 1994

Περιγραφή

Drawn directly from specimen that😝wasn't touched

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 05:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008 12:00 PM PDT

Περιγραφή

Growing in our office. Maybe this doesn't count since it's captive...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_laughlin

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:17 AM EDT

Τόπος

Bryson City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egamble

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:58 PM PDT

Περιγραφή

Neat two-leaf Trillium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1014

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:04 PM PDT

Περιγραφή

I've never seen one yellow like this. FF. First draw to north, downstream of fenceline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txskydvr

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 02:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmounger

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christineyoung

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:58 AM EDT

Περιγραφή

I found two plants growing in a deciduous forest with lots of oak, tulip poplar, beech, etc. They were smaller than Trillium grandiflorum, which I regularly see in spring. Also, the flowers had recurved petals, were nodding, and pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alycia_m

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:17 PM EDT

Τόπος

Lansing, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenadams1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 08:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marymacaulay

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 11:16 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_slaughter

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 06:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_kaster

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwtebbe123

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy5

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole1356

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarchal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:54 PM EDT