Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

effervescentdream

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:34 PM WEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaluis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 09:58 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mayuresh_kulkarni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 09:23 AM IST

Τόπος

Chiplun (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Περιγραφή

She had a reddish hue from eating so many red tinted aphids on the red guara plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

effervescentdream

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:13 PM EDT

Περιγραφή

Quite possibly the best moment of my entire life

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 12:52 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaycarreon99

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdelrio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:10 AM CDT

Περιγραφή

Semillas ovaladas color blanco amarillento, rugosas, de 2.0 mm de largo aproximadamente.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:19 AM CDT

Περιγραφή

Semillas ovaladas color café y negro, rugosas, de 2.0 mm de largo aproximadamente.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβία Γένος Euphorbia

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 06:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdzilla

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 01:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 01:25 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germainealexanderparada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 01:58 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tessaroodt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 10:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:37 PM EDT

Περιγραφή

INat gets a significant mention! In a giant poster in Madison Square Park in Manhattan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:28 PM CEST

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 05:38 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlife_junkie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2013 12:40 PM CAT

Τόπος

Mutare, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sandeeprathore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 03:21 PM IST

Τόπος

Kopra (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vivek_nature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 07:09 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 12:31 PM IST

Τόπος

Bhigawan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:38 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

I present to you: the largest dragonfly in the world, featuring my face for size comparison! :P Photos simply don't convey its sheer size and bulk but hopefully having something for comparison helps.

Anyway, story time! This guy was flying around erratically for at least an hour and a half since we arrived - I assume due to the missing wing half. I hadn't seen it myself but a couple of my friends had, and it somehow hit me in the side of the head and quickly flew off. :P
Anyway, while we were all chilling around the river, it decided to fly straight into the waterfall (in the background in pic 3) and was promptly swept downstream. What else could I do?? I jumped in and chased after it! 😂
As you can tell from the photos, my swim was successful, and I ended up with the most enormous dragonfly I have ever seen right before me. :P I can't even properly describe how enormously huge it was. And those amazing cerci! I gave it some time to dry off, but being humid tropical Queensland, it wasn't happening very quickly. It was more than happy to sit on my hand and so I wondered if it would prefer somewhere a bit higher and drier :P
So that is how it ended up on my face! As it dried and we were plagued by march flies, the obvious solution was to give him one to eat. He accepted it gratefully and somehow ate the entire thing in a single bite. Hopefully that goes a way into showing just how huge and formidable these guys are! Not content, he then sliced his huge mandibles into my nose -_- and had to be gently prized off. He slowly lapped up blood for a while after but luckily didn't do any more biting! If I squint in the mirror I can still see a faint line there now :P
He sat for about an hour before we had to leave and I left him on a shrub. I hope he was okay with half a wing missing, but there wasn't much else I could do. All in all one of the best experiences of my life! :D

First photo is by Haley Harding because I am incapable of taking selfies :P

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαλατσίδα Euphorbia peplus

Παρατηρητής

angieru

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:22 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 04:19 PM EDT

Περιγραφή

Reared from Prunus serotina. Found as larvae making the later discussed cone-shaped tentiform mines on 5/14. These larvae were assumed to have made lower surface blotch mines (also discussed below) prior to creating the tentiform mines, photos of those are added. Both the lower surface leaf mines (which were all vacated when they were found) and tentiform mines were found on the same branch on one tree, and only one other similar underside blotch mine with succeeding tentiform mine was found in the park (see twelfth photo, red arrows indicate lower surface mines and blue arrows indicate tentiform mines). The lower surface mines started at or near the apex of the leaf, and began as serpentine linear mines on the lower surface of the leaves (see images four to seven). This then expanded into a blotch that sometimes spanned the space between the midrib and margin and was almost always touching the midrib. Both the blotch and serpentine portions were white and puffy (see eleventh photo). Two mines where the linear portion ran along the leaf margin caused the leaf to slightly fold over where the mine ran. When the tissue was removed to look inside the blotch portion of the mines, there were strips of frass pellets that show that the larva likely created the blotch by mining in longitudinal sweeps, and eventually towards the end of the final sweep in the mine the larva goes from being a lower surface miner to making some of the blotch full depth (photos four to six). At this full depth portion, the larva deposits all frass in a corner of the mine (the aforementioned line of frass stops before this portion of the mine and there is frass in a corner, so it is assumed that all the frass at the full depth portion is put there). To reiterate, these mines were found empty but based on descriptions of other Caloptilia larvae I have reason to suspect these may have been made by the same larvae. The tentiform shelters that the larvae were observed to have made are created by the larva first cutting the leaf in a line approximately perpendicular to the midrib about two thirds of the way from the base of the leaf to the apex (see eighth and tenth photos). The rest of the leaf is then folded into a cone with all edges sealed tightly from the inside. The portion of the leaf that gets cut off at the start is kept inside the cone and is eaten. Frass is deposited along a suspended strip of silk which seems to hold it together (see tenth photo). After finishing eating the initial cut-off piece of the leaf, the larva then begins to window mine the rest of the leaf making up the cone (see eighth photo). Eventually the larva eats a hole in the cone and exits to spin its cocoon. The larvae both exited and did not incorporate the leaves in the container, they went to the rounded “corners” (they’re not really corners, the containers are cylindrical with rounded edges) and spun a two-layered cocoon (see third photo). This individual pupated on 5/16. Each layer was a thick, ovoid mat, the second inner one being the thicker of the two. Based on descriptions of Caloptilia larvae, the lower surface leaf mines might be primary leaf mines and the tentiform mines may be secondary mines. This would also explain why these two types of mines were only found grouped together when found. When emerging from the cocoon, the pupa is thrust entirely out of the chamber. This individual eclosed today, 6/3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninangel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 05:30 PM -03

Περιγραφή

Encontrado en Cerro grande, La Serena

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 04:37 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shauncaldwell

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016 08:06 AM CDT

Περιγραφή

This craw dad was found on the sidewalk on a rainy day

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 04:30 PM CDT

Τόπος

Lafayette, LA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Another individual from the same place and time as the four others in observation https://www.inaturalist.org/observations/40570022. This one was a bit larger than the others, but still a juvenile. Found in a burrow about 6-8 inches below the surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parahuaco

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 03:21 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hburnett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 10:36 PM CST

Τόπος

3, LA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcarrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 04:33 PM CDT

Περιγραφή

I don't recall seeing one like this. @dan_johnson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 03:40 PM EDT

Περιγραφή

Found in small pool. Part of larger swamp that floods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelkent2

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 09:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterburke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno_oliveira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:07 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:23 PM CDT

Περιγραφή

f anyone can explain this structure at the end of the tail, please comment or PM me, this seems retractable, very unusual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 03:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 10:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibmaulick

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 07:35 AM IDT

Περιγραφή

Deer fly, Chrysops designatus, Insecta, Diptera, Tabanidae, Chrysops, Durgapur, Barddhaman, West Bengal, India, 04/07/18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2015 12:48 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:49 AM EDT

Περιγραφή

On deciduous twig. Frutibodies burst through bark. Cup is surrounded by a dark gelatinous layer made of inflated hyphae. Hymenium part is shallow. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 02:55 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 10:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

susana15

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 04:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 01:17 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anncabras24

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:28 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kavee

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:13 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidib

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 07:00 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

prajwal_ullal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:02 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 12:00 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 01:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aesbiologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2012 07:19 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γαλαζοτσίχλονο Passerina cyanea

Παρατηρητής

c_k

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 05:54 PM EDT

Τόπος

Chautauqua County (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead in agricultural fencing

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λιγούστρο Γένος Ligustrum

Παρατηρητής

crowsons

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 06:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeffniz

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 07:03 PM BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 12:31 PM AEST

Περιγραφή

I'm guessing...
Very small creek, clear water

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stephrivest

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 12:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ladybug22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 09:46 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 08:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilbest

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 05:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_pg

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:13 PM PDT

Τόπος

Penngrove, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very upset with a RTH

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 09:40 AM CEST

Τόπος

Monaco (Google, OSM)

Περιγραφή

depth 3 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:42 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:15 PM CDT

Περιγραφή

Please note that the refuge is closed to the public at night. (Hours are sunrise to sunset daily.) I am a refuge volunteer with authorization to be present after hours doing insect surveys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 10:36 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 11:38 AM +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dddwebbb

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:15 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mythical_mold

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oliv95

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:03 PM ACST

Περιγραφή

This one's attached a bit of Scaberia (warty twig seaweed) as a sensible adornment, given the terrain!

Ετικέτες

dsm

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kellyantaya

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 12:55 PM EDT

Περιγραφή

Can ID be co firmed from this angle? Large crayfish, a fair distance from water in burrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικανική Τσίχλα Turdus migratorius

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 05:38 PM EDT

Περιγραφή

100% raining 100% of the day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprado

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 06:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Stipules present; fresh flowers pink or white; mericarps pubescent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 06:42 PM -05

Περιγραφή

Assassin bug, which appears to mimic certain local braconid wasps, eating some prey. Probably either genus Hiranetis or Graptocleptes.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 03:55 PM CDT

Περιγραφή

Sawtooth-shaped markings at apex of wings

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gordon_dietzman

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 07:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ksandsman

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 03:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

buddym

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 01:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:01 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli_rios

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 09:20 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018