Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

laying eggs; photos are presented in the order in which they were taken

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

With Tachinid egg?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2012 08:25 ΜΜ CET

Τόπος

Équateur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2013 12:23 ΜΜ AWST

Περιγραφή

This observation is for the fly. Possibly a phorid? I'm interested to see whether anyone has observed this behaviour before. I had broken open a nasute termite feeding trail and this fly immediately appeared. The fly walked up to the termites then lead one of the workers away from the group. The worker termite followed the fly around 50-60cm, with the fly constantly walking and pausing, before I lost them in the grass next to the log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

10+ at Joshua tree flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 07:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Noticeably white wings. Suspiciously similar to Apystomyia to my untrained eye…

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:36 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 03:49 ΜΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 01:13 ΜΜ EET

Τόπος

Ndola, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarfavacho

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019

Περιγραφή

Coletado, fotografado e solto na mesma localidade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:30 ΜΜ +10

Τόπος

Madang, PG-MD, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwebb

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2016

Περιγραφή

wierd skinnies


1.2cm long ,weird appendages all over, pumps along like a maggot and uses tiny front legs as pointed too in the second photo (white arrow),its head pumps in and out. .appendages look as if they are made up of little clear beads.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdhsiao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 11:18 ΠΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristak87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

240fps take off

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipinbaliga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2012 11:30 ΠΜ IST

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

I was stunned to see a complete demon like face on this bug..!!
To me this face is complete with the beautiful crown formed by the limbs... :-)

size: 1cm approx

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 08:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknewton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 01:13 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catauyeung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 07:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The insect in question is hovering over a bumble bee.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 01:04 ΜΜ EST

Τόπος

Kabale, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_thynne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015

Περιγραφή

Ants dispersing Acacia fimbriata seeds, Ant ID?
Identified as Papyrius on Bowerbird by Ken Walker: "ID by Simon Hinkley"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 05:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 06:40 ΜΜ PST

Περιγραφή

~4cm
saltwater
Scooped dockside from the surface

Duplicate for possible salp https://www.inaturalist.org/observations/65489110

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jschaefer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 05:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Red rock crab excavated a gaper clam (Tresus capax)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

encyrtid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 09:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 03:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

? don't know what these are. Under a rock in the inter tidal zone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaffeemonell

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2012 11:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Ipswich, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found below the wrack line. Very fragile. I'm guessing that it was formed beneath the surface and that gentle waves/currents washed the surrounding sand away.
Compare cocoons for Hypocharassus pruinosis: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2422259&psig=AOvVaw1tGtqquQgTRizY0HLKRxK4&ust=1611342253883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD91oLcre4CFQAAAAAdAAAAABAD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2014 05:29 ΠΜ CET

Τόπος

Brunei (Google, OSM)

Περιγραφή

My friend described this new species of fungus gnat and named it by my colleague from University of Ostrava - Dr. Sevcik. These are the pupae of the type specimens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 06:53 ΜΜ +08

Περιγραφή

Not sure if this is a Hopper, Fly or something else.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 07:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 03:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomoangel

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 04:48 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 12:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

First image: the flatworm has sensed a leafveined slug’s mucus and is on the hunt.

Second image: The flatworm has caught up with the slug and pounces on its prey. The slug shows a surprisingly quick reaction and immediately elongates its body in an attempt to escape, albeit at a sluggish pace. Which is a bit faster than I would have imagined.
And just when I thought the slug was done for, it pulled one out of the hat: the BASE-jumper move! Without parachute, it let itself fall off the tree into the leaf-litter below.
The flatworm looked left and right, seemingly confused by the sudden disappearance of its prey, then showed some superior intelligence. Applying some basic notions of physics, it reasoned that if it let itself fall off the tree also, it would land in exactly the same place. And so it did!
Upon landing in the leaf-litter on the forest floor however the flatworm appeared disoriented and was unable to locate the slug again. With that BASE-jumper move, the slug may have just pulled off the narrowest of all escapes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_orellana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 10:20 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 12:12 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 10:40 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnguerin

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2010 10:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

chiragmunje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 08:57 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avylynne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019

Τόπος

Waitomo (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 02:45 ΜΜ AWST

Περιγραφή

角菌蚊

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 10:53 ΠΜ AKDT

Τόπος

Idylwild WMA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019

Τόπος

Itajá, BR-GO, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_ua

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 08:20 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russ87

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015

Περιγραφή

Clearly some kind of nymph though I'm not sure what of. Raises those appendages at the back when approached, though not sure about the tapping on the ground thing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinscioli

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 09:24 ΜΜ NST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2014 08:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Suspect Uantha sp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 10:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 11:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

carol190

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 06:33 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 11:19 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2014 02:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Polysphincta sp female ovipositing on Tetragnatha sp (https://www.inaturalist.org/observations/19529926), identified at BugGuide 1000173. – https://bugguide.net/node/view/1000173

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 01:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015

Τόπος

Aramoana (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation links to this one: http://naturewatch.org.nz/observations/2487673
Shoot # 5 shows habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 12:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Encouraged by @treegrow, I returned to the beach with my macro lens to photograph the flies with large black eyes and noticed more detail. The eyes are framed in beige, the mouthparts are elongated, the pronotum is green and hairy, the legs are black and hairy, there is a flat, turquoise scutellum behind the pronotum, the wings are flat and iridescent, there are oval antennae with long, pointed tips like hairs. I wondered what they were doing on the boulders at low tide, and one appeared to sip from a barnacle shell with mouthparts. They seem social, as many were flocked together.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018

Περιγραφή

male

6 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2016 03:42 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 09:28 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 04:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasjuglans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-tzabcan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcmillan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014 09:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2013 02:58 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Tilia cordata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2017 12:15 ΜΜ EAT

Τόπος

West Kajulu Kisumu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2013 07:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 06:55 ΠΜ +08

Περιγραφή

Amphisternus sp.?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

macrobrice

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 07:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocen3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2017 12:46 ΜΜ PST

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

Ant-mimicking hemipteran! Just emerged from egg-mass, which is clearly visible in photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 01:58 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Larvae just hatched from eggs.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2014

Περιγραφή

These are empty insect nests built along the length of Xylaria stromata

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collector(s): D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1365

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

a) The jumping spider resemblance is insane. b) The range of sizes among adults is insane. What is up with this fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 02:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanhodnett

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 05:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, Ontario (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcabbott

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 09:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Predatory Fungus Gnat (Orfelia fultoni) larva
ALABAMA: Franklin Co.
Dismals Canyon
5-May-2017
J.C. Abbott & K.K. Abbott

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 05:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Satwa Ecolodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 08:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Emerging from it's worm/caterpillar stage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

jafuentes

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2017 06:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

Crane Fly emerging from larva.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2017 03:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

length 4.3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 11:11 ΠΜ NZDT

Τόπος

Sutton Salt Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014

Τόπος

Raigarh, IN-MH, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dschigel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2016 01:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmelo_lopez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2016 06:01 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 07:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Possibly the weirdest fly I've seen in Europe so far. Seemed to be searching for spots to deposit eggs while ants (www.inaturalist.org/observations/3422529) where swarming.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayfly1963

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 11:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2016 08:44 ΠΜ MST

Περιγραφή

Based on this reference: http://is.gd/T9TqjD
Seen on Opuntia engelmannii and O. phaeacantha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016 11:56 ΠΜ PST

Περιγραφή

View the sequence of 18 shots that document this Great White Heron's struggle with this fish at Bahia Honda!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015 06:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Oak Creek Canyon, Sedona, West Fork, Yavapai County, Arizona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2013

Περιγραφή

Margarodidae: Coelostomidia zealandica - Giant Scale Insects

winged male and wingless female, in copula