Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traildog13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 09:55 AM CDT

Περιγραφή

Believe to be S. engelmannii based on multiple flowers per node. and comparison with other photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traildog13

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 09:23 AM CDT