Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 04:01 PM CDT

Περιγραφή

Access granted for research purposes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 05:34 PM CDT

Περιγραφή

Access granted for research purposes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 11:25 AM CDT

Περιγραφή

Access granted for research purposes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuchingtam

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 09:49 AM HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)

Παρατηρητής

vandandorj

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2011 06:52 PM +08

Τόπος

Ulziit, Mongolia (Google, OSM)