Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 08:39 AM NZDT

Περιγραφή

Not entirely sure, found the two different specimens (Picture 1/2, Picture 3) near each other about to be washed ashore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:19 AM NZST

Περιγραφή

Gonozooid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:42 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 07:24 PM HST

Τόπος

Lake Lagunitas (Google, OSM)

Περιγραφή

The one on the right is parasitized with Polycephalomyces tomentosus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cat67

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 03:18 PM +13

Περιγραφή

Found on a piece of wood in Waikanae river, jelly covered eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdanieljking

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 01:42 PM NZDT

Περιγραφή

will upload other angles in coming days

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

derek_onley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 08:56 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

damojo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 06:56 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

naturejeanne

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 11:31 AM NZDT

Περιγραφή

Seen while on a pelagic tour around Kaikoura

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος Γένος Marasmius

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 04:17 PM HST

Περιγραφή

Occurrence of the living organism registered in the Zoobotanical Park of the Federal University of Acre - Ufac: an ecological corridor with about 144 hectares, constituting the largest green area within the urban perimeter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 10:41 PM NZST

Περιγραφή

In tide pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

benweatherley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 10:08 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

benweatherley

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 09:25 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 07:32 PM KST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

fun-gal-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:26 PM NZST

Τόπος

Ashley Gorge (Google, OSM)

Περιγραφή

Ashley forest. On a stick/twig

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες Συνομοταξία Basidiomycota

Παρατηρητής

julievause_nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 01:19 PM NZST

Περιγραφή

Several tiny specimens growing on fallen branches in NZ native forest under thick leafy canopy (a real mix of trees including Pururi and many Ponga). About 5mm diameter. and less, in size. Pale apricot colour on top, creamy-whiteish spikey underneath.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 10:51 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014

Περιγραφή

Myxomycetes: Trichia sp. ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

greenawayalison

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 12:16 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

altobejo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 04:01 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 07:50 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 10:00 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 10:46 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2016 08:14 PM NZST

Περιγραφή

Of 160 agar plates of potato dextrose agar (PDA+) left exposed to the air for one hour, only one was infected by this little beauty; 20 mm diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicky67

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 10:26 AM NZDT

Τόπος

Otago, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Scuba diving Cape Saunders.
Gopro hero 5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2015

Περιγραφή

Original ID: Dibaeis absoluta, one of the data deficient lichen species that Allison Knight, Jon Terry and Anna Harris are researching. If one of the them confirmed this ID that would be fantastic (but of course all are welcome to). On rock, at the base of a tip-up mound.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:50 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2015

Περιγραφή

2 bright gold anemones with distinctive translucent white, purple-centred tentacles.

Found by J. Baker in mixed Amphibolis seagrass and Caulocystis brown algae sample, collected under permit, from 50cm deep, for SACReD's "Marine Hitchhikers of Yorke Peninsula" project.

Sizes:
1 x 2cm column and 1cm diameter
1 x 1cm column and 0.5cm diameter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:29 PM NZST

Περιγραφή

The one in the cat's eye snail shell banged itself against the other one until the second crab left it's shell. Then first crab tried the other shell out for size before going back to it's original shell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 10:10 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 09:30 AM NZST

Περιγραφή

growing on a limestone boulder in full shade

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:47 PM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_t_troup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2015 10:49 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 08:38 PM NZST

Περιγραφή

About to have tea and rua ruru started up by the window- couldn't resist it

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βοϊδόγλωσσα Echium vulgare

Παρατηρητής

neco-w

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 12:56 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiemia95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 10:51 AM +13

Περιγραφή

Very little leaves...

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 06:34 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019

Τόπος

Te Ahumairangi (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the caterpillar on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albeer23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 11:19 AM NZDT

Περιγραφή

Tiny 20mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

milakalinina

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 09:34 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 01:41 PM NZDT

Περιγραφή

With thanks to Allison Knight for help with ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfpaul

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2014

Περιγραφή

I was so excited to stumble upon this female tree weta during ecdysis (moulting). Amazing to see her just hanging there using gravity to help her emerge. Unfortunately I wasn't able to get very good photos as all I had was my phone and a headlamp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 01:35 PM NZST

Περιγραφή

Same anemone with white tentacles as this obs:
https://inaturalist.nz/observations/32679014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 01:38 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2013 06:45 AM NZDT

Τόπος

Karori, Wellington (Google, OSM)

Περιγραφή

Rat caught in a DOC200 trap.
2 weeks between its first visit to trap and being caught (see 974739). Bait: Peanut butter.

Female, body length aprox 20cm, tail 15cm, weight aprox 160gm.

Second photo is from a monitoring infrared webcam and is the product of low light levels and slow shutter speeds - simultaneously showing the live rat, the trigged trap closing and the closed trap.

see also 975015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθήρια Υφομοταξία Theria

Παρατηρητής

bernardsmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:18 PM NZST

Περιγραφή

Chew marks on Coprosma sp.

15/8/2019, photo added with scale, furrows approx 1.5mm per incisor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 11:53 AM NZST

Περιγραφή

Growing on a tree fern trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jordi_nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 03:16 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:13 PM NZST

Περιγραφή

Slowed down by a factor of 3, this shows a mouse that takes a running jump at a concrete step, hits it mid way up, but clings on and climbs up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 04:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zooillogix

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 04:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθήρια Υφομοταξία Theria

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 02:09 PM NZST

Περιγραφή

Bite marks on a kohekohe trunk in a native bush reserve.

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 07:44 AM NZDT

Περιγραφή

dry grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κόκκινο Ελάφι Cervus elaphus

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 11:19 AM NZST

Περιγραφή

red deer browsing damage

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

mariana_palomino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017 03:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

felixcollins

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 11:36 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 10:52 AM NZST

Περιγραφή

Obs for the tiny yellow anemone beside the Anthopleura anemone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 04:00 PM NZDT

Τόπος

6022, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

This guy was just a wee red blob, but I knew it was something interesting from previous observations from up north :-)

The last image has a scale (mm and 1/2 mm divisions), the bell is about 4mm high.

It can curl up its tentacles so they are just little knobs, which it does when swimming. It can then unfurl those tentacles and drift with them extended.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lawrencetroup

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 05:11 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 12:38 PM NZST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

thurst

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 11:43 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:22 PM NZST

Περιγραφή

on Cordyline australis

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 12:56 PM +13
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

dianne49

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 03:44 PM NZST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2016

Περιγραφή

Stunning looking fungi growing on the side of a rotting piece if wood

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeremy_rolfe

Ημερομηνία

Μάιος 4, 1983

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ewein21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 04:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2014 01:10 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2014

Περιγραφή

Baeomyces heteromorphus ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 01:28 PM NZDT

Περιγραφή

Mass of fruiting bodies covering a log in a side stream. Spores appear to be red-brown - as seen dusting the caps. C. disseminatus aff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

givernykate

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2016 04:43 PM NZDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

cara-lisa

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 09:57 AM NZST

Περιγραφή

Growing on dead leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2013

Περιγραφή

On soil under kauri / kanuka forest on ridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

earnst

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 12:25 PM NZDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 09:47 AM NZDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

rovertw

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 10:44 AM NZDT

Περιγραφή

Fungus fruiting body. About 30 mm diameter, at bas of native tree. Conservation area.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

E side Ruahine Ra (Google, OSM)

Περιγραφή

unsure of exact location but almost certainly on the E side of the Ruahine Ra

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

memopob

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2016

Περιγραφή

Candy pink globular fruiting bodies on pale green crustose thallus.
Substrate soil and stones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2013 06:36 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kererucount

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 02:40 PM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 03:59 PM NZST

Περιγραφή

Two individuals (note that only one has been banded in photo)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 04:07 PM NZDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urbanwildlifetrust

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 11:00 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος Rattus rattus

Παρατηρητής

wbnz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2013

Περιγραφή

Norway and ship rats caught in two traps side by side on section boundary - shame I didn't keep the kiore caught earlier! Gumboot is a Size 5.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 04:08 PM NZST

Περιγραφή

Two rats feeding on gastropods on the foreshore near a boat ramp, low tide.

The video link field has a short video showing a close up of one rat eating the snails. The wind noise is fierce, so suggest watching with sound muted!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 11:42 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 11:23 AM NZST

Περιγραφή

Abundant on shaded banks above the bush stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasshamra

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 06:41 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 05:33 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 05:30 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jimmypbgc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 10:14 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 11:44 AM NZDT

Περιγραφή

in rockpool

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gus320

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 04:05 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

craigwilson10

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 01:08 PM NZST

Περιγραφή

Insectivore

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

benweatherley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Grey, NZ-WC, NZ (Google, OSM)