Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunteryarbrough

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 08:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_d67

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 10:45 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 03:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 02:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 03:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 03:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 03:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_mccormack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 08:25 PM CDT

Περιγραφή

Observed during monthly amphibian monitoring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_mccormack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 08:01 PM CDT

Περιγραφή

Observed during monthly amphibian monitoring. On recording 09-17-2016-203006, last call is at 1:36. Recordings have Call Index = 1, but briefly heard at Call Index = 2 during monitoring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 11:28 AM CDT

Περιγραφή

Doeskin Ranch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonja

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 02:41 AM CDT

Περιγραφή

Mill Pond, San Saba