Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_nn

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Фото А.Ожегов https://birds.uz/birds/22356

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)

Παρατηρητής

nadezhdazhdanova

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:18 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 04:17 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 12:23 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροκούναβο (Martes martes)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Περιγραφή

дата и время на камере выставлены неверно

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:40 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vazobov

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:31 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:42 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:17 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:25 PM MSK

Περιγραφή

При полёте хорошо видны ярко-красные крылья, хорошо летает, поднимается в полёте на папоротник, сосны в лесопосадке, в полёте издаёт треск. На дороге вдоль вырубки встретились 3 особи, в других местах пока не попадались

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irbirdgirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Vladimir, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 06:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

xeniast

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:52 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:52 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

nestboxer

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:52 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

nestboxer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:59 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 07:58 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:33 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 03:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 03:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_nn

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:07 PM MSK

Περιγραφή

Фото Е.Авдеев

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

volfikdinara

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:53 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:00 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:59 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:33 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:35 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:58 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:07 PM MSK

Περιγραφή

справа

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο (Sternula albifrons)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:55 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζύγαινα (Γένος Zygaena)

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 07:30 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

footprint

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:18 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:23 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

mikvik

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:23 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:40 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:31 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 01:00 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:58 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:24 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:02 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόκεπφος (Cepphus grylle)

Παρατηρητής

mikvik

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:57 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serg_okrug_nn

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 12:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:06 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iburyl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 01:47 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 08:44 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:44 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:11 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:33 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 07:36 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:30 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:53 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Τυφλοπόντικας (Spalax microphthalmus)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:27 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 02:45 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:00 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Τυφλοπόντικας (Spalax microphthalmus)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:21 PM MSK

Περιγραφή

скопления больших холмиков

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:16 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:45 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:41 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:38 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:01 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:48 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerush_vladimir

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)

Παρατηρητής

iburyl

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:53 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

irbirdgirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 05:15 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:06 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

irbirdgirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Vladimir, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Russia (Google, OSM)

Περιγραφή

Голос на 00:04, 00:11, 00:17

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serg_okrug_nn

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:56 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:18 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 08:15 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:11 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:21 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:20 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:38 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Τυφλοπόντικας (Spalax microphthalmus)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:15 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Russia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:49 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:42 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:40 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 05:48 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:45 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:44 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)