Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Smelled very strong like cinnamon as always

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:45 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacki

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mushroom with fluorescent exudates. Used a 365 NM UV lamp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 08:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:04 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On nuts of Carya (Pignut hickory?). Spores 2 (or maybe 3) septate with a dark band at the center of the spore, the interior cell (or cells) light brown in color, the outer cells nearly hyaline, 12-16 x 5-6µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 08:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spores up to 15um long, 10um wide, on deer dung, fruitbodies 750um wide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 11:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

28µm x 12µm, perithecia up to 1mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 09:44 ΜΜ EST

Περιγραφή

On incubated cervid dung, spores 10-13µm x 6-8µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 07:43 ΠΜ EST

Περιγραφή

On incubated cervid dung. Spores 20µm x 11µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 08:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

On incubated deer dung, spores 9µm x 6µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 02:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is an Asian Lady Bug which is infected with the Green Beetle Hanger fungus.

This observation is for the fungus infection that has attacked the beetle.
The original observation for the lady beetle is here:

https://www.inaturalist.org/observations/14578944

Amazingly, this fungus infection does not interfere with the beetle's life really -- they feed, they mate, and carry on as normal.

I can't help thinking it must be uncomfortable at the very least!