Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markolivier

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2014 10:29 AM EDT

Περιγραφή

eBird Checklist S18906793

nesting cavity right next to the TransCanada Hwy (two or three meters from pavement) with a guardrail as protection