Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oryzias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Breeding season fight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:06 AM WET

Τόπος

Faro, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:52 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_josse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 02:02 PM CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2013 02:10 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

dominik_richter

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atnng

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 09:51 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_pires

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 12:43 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisha59599

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh2

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:15 AM IST

Περιγραφή

Double headed Russell's viper highly venomous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrowave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 10:46 AM +04

Τόπος

Wadi ghul (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a bat it seemed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 08:00 PM +04

Τόπος

Kutaisi, Georgia (Google, OSM)

Περιγραφή

Very enlarged eye. Could be an eye infection or some other problem causing liquid to accumulate around the eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izhalao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:04 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tharindu_ranasinghe

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 07:22 PM +0530

Περιγραφή

First live photograph of the male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trahsyasukmo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Jawa Tengah, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

jochenessig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:56 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruojimonkey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:50 PM HKT

Περιγραφή

Devouring a young Bamboo Pit Viper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadyasinchumaedi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 09:29 PM WIB

Τόπος

Curug Cisurian (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerraldkevin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:22 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

kfleenor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

claudiapogoreutz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)

Περιγραφή

Bufo bufo? Flattened by car.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llamparego

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Huesca, ES-AR, ES (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Huesca, ES-AR, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

raybarb

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:18 PM BST

Τόπος

Appleton, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Noticed whilst relocating fish in garden pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibellini_a_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Trovato morto in pozza con acqua di deposito

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

phytosociopath

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:48 AM CEST

Τόπος

Jaworzno, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 04:29 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardatxanae

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:44 PM CEST

Περιγραφή

Ataque a un Timon lepidus, que finalmente escapó

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

teresa649

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:42 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eros88

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Camarines Sur, PH (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurelijus

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:42 AM UTC

Τόπος

55332, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2014 10:52 PM HKT

Περιγραφή

I don't think that toads and frogs can successfully interbreed???

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 04:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

sophieclark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 10:46 AM GMT

Περιγραφή

Tadpoles on the Southwest coastal path (near Morvah) in January?! I was very surprised!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

lililajtar

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dane_harding

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 02:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

naturalist19358

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 07:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpavida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Guanacaste, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

simran3

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 07:36 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

thesaltking

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 12:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

danielandersen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 12:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

maksim2

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 10:45 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2013 07:56 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

zoe_clark1

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκέκο Τοκάι (Gekko gecko)

Παρατηρητής

sadewo65

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:37 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

khodjamirian

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:25 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

daczison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 11:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpsiminski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 07:30 PM MST

Τόπος

Punta Cocles (Google, OSM)

Περιγραφή

Copulating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajamalabad

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:10 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

nicilgiupet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 10:42 PM CEST

Περιγραφή

Natrice melanica in alimentazione su rospo comune

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016 03:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciaphillips

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 08:14 AM SAST

Περιγραφή

Snake dead with frog stuck in mouth - feet of frog protuding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

b_schmid

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021

Τόπος

Marktoberdorf (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

michelagabrieli

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

naturkind

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 05:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eobiana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 05:17 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2009 05:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

israel_

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israel_

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

soleasolea

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:05 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

danebury216

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:21 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

markuskallander

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:17 PM SAST

Τόπος

Stockholms län (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

parno61

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:15 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ophrys

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:44 AM BST

Περιγραφή

With larvae of the toad blowfly Lucilia bufonivora, which target the nasal cavity of the toad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

stanislav_lux

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:28 PM SAST

Τόπος

Hof, Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braniegoasturcones

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:57 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:07 PM +03

Τόπος

Lahore, Pakistan (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the lizard. The bird is Upupa epops. In fact, I was taking pictures of the bird and didn't realize there was the lizard until I uploaded them to my computer :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricialorenz

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 10:46 AM +08

Περιγραφή

was used as prey to attract a female while calling

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroesch

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 07:10 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

herpingtheearth

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 01:06 PM MSK

Περιγραφή

Natrix tessellata mating ball

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milansojitra1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 05:33 PM AEDT

Περιγραφή

Roadkill. According to a local, it was drove over purposefully considering it as pest for chickens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_jacobi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 11:09 AM AWST

Περιγραφή

Something you don’t see every Monday... A retic killing an Oriental Pied Hornbill. Berjaya Langkawi Beach Resort next to Prayer Building and Pool !!! on Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia Whether it was the cumbersome meal or the increasing group of onlookers, the Hornbill sadly went to waste as the python released it and disappeared into a subterranean hole amongst cemented ornamental rocks. The snake was approximately seven feet or perhaps eight in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

at_ekosaputro

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 07:09 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

nicola_zanetti

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

petermoss

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 03:16 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

suvihattu

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:03 PM +03

Τόπος

Mikkeli (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

marineamighi

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 09:31 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhavan1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 08:00 PM IST

Τόπος

Nelvoypalayam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 08:39 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

eating mushrooms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Περιγραφή

Makan tikus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent49

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:45 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii)

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 06:24 PM CET

Τόπος

Velika, HR-PS, HR (Google, OSM)

Περιγραφή

I have to make it clear that in this case Ablepharus was not a prey of Podarcis. A friend herpetologist had both animals in his hand and Podarcis reflexively grabbed snake-eyed skink. Although P.viridis would allegedly eat juvenile skinks, it is unlikely that it would attack and eat an adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammadazib

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

andsim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:46 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanoktipsiri

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2014 07:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishtse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 03:22 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

marcbulte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2013 06:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelmejia

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2013

Περιγραφή

Blue Malayan Coral Snake (Calliophis bivirgata) biting a Orange-bellied Ringneck (Gongylosoma baliodeirum) in MacRitchie Reservoir, Singapore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2005 10:12 PM PST

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsanchez99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis)

Παρατηρητής

luka8_

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 06:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_maynard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 06:25 PM MST

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Image consists of two paratypes of N. worleyae