Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:08 PM PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:11 PM PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Duncan Bell 13,571 (RSA)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swinitsky

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)