Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allo_patrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Lip wider than lance-linear (vs. P. sparsiflora), spur cylindric (vs. P. stricta & yosemitensis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahowald395

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 11:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Top of the toe of a moraine above the Bridgeport Valley. Plant is about 1 dm tall. Another nevadense-like individual with subglobose fruits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

From left: Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Laennicia coulteri.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Duncan Bell 13,571 (RSA)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swinitsky

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)