Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yubabirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 08:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreareid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:47 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 12:50 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citysalamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 01:28 PM PST

Τόπος

Leona Heights Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clifechris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naranjohsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:33 PM PDT

Τόπος

Eureka, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Empty shells found exposed beneath Monterey cypress trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 09:55 AM PDT

Τόπος

Tehachapi, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Purchased from an old collection. Data slip indicated they were collected among vegetation in field along Hwy. 58 near Tehachapi, Kern County, CA.

Shells have incised sculpture indicative of the Charodotes subgenus. Both shells are relatively small 20 and 22mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Rain earlier in the day, temp in the 30s at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Rain earlier in the day, temp in the 30s at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

near Lake Shasta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Carrizo Plain, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_elliott

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 11:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Empty shells observed between granite boulders on rocky slopes. @cedric_lee @davegoodward I didn’t want to disturb the habitat by moving rocks but based on the empty shells observed in just 10 minutes looking between boulders I’d say this isolated hill supports a healthy colony!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 09:34 AM PST

Περιγραφή

Prettiest one of the day, found under plastic kiddie pool discarded in a culvert. :-) Or Bigtree Shoulderband Snail (Helminthoglypta napaea)? I cannot distinguish these @tlawson!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Graveyard Cyn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 04:32 PM HST

Περιγραφή

Fossils found in sediment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a rotting Leptosyne stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Active!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2004

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bandless form of Helminthoglypta contracostae

These empty shells were found among dead or dormant dill plants at Point Isabel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 1996

Περιγραφή

Bandless form of Helminthoglypta nickliniana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I believe these are Helminthoglypta salviae mina based on their diminutive size and flattened spire. Shells range between 15 - 17 mm. I’m just unsure if the species is found this far east of the type locality.

@cedric_lee @davegoodward Could any of you confirm the identity?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Empty shells exposed on loose talus slopes. Habitat photo included.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sendyhdez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2003

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Helminthoglypta simians Hanna & Smith, 1937

Off Hwy 41 Near Cottonwood Pass, Kern Co., California. This species is in the subgenus Charodotes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drivers-pankratz

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

drp2018-22, mature. Along path on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saundersdrukker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maeyo

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Three shells deep in talus within 5 feet of each other. The one on the right in photo 3 is very flat, while the one on the left has a high spire. That's a lot of variation in one local population. I doubt if there is more than one species there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Found at type locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 08:46 PM PDT

Περιγραφή

Riverside County, California, US

The spire is reduced on this shell compared to what I think of as Sonorelix rixfordi (the only Helminthoglyptidae that I see as being in this mountain range. It looks more like Eremarionta morongoana which is present one mountain range away.

Found exposed in a rocky wash.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 05:53 PM PDT

Περιγραφή

BioBlitz organized by the Natural History Club at San Diego State University
Santa Margarita Ecological Reserve
Riverside County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 06:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 10:37 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameshinson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I believe they were exchanging eggs and sperm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry-heronema

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry-heronema

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή

Kissing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbartlett19

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprado

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 04:45 PM PDT

Περιγραφή

Might be Eremarionta morongoana or close to it. Found in a transition area between morongoana and rowelli. Similar shells were just south of Chiriaco Summit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 12:15 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 11:08 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakota41

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieryskipper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 10:14 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 08:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanblack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 05:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiser

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 04:26 PM UTC

Τόπος

Woodlake, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_herrera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Περιγραφή

Large live land snail ~18mm. In granitic soil in blue oak woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_herrera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_herrera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Περιγραφή

Found shell among burned brush in rocky soils on private land within 2 miles of Shasta Lake, Shasta County, California.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_elliott

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 12:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this snail in Tuolomne County on the trail to the South Grove sequoias at 4650 ft elevation. The habitat was mature pine forest with a scattering of large Big Leaf Maples.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

Seen along the Stanislaus River (picnic area) in Big Trees State park in wet, rotted wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkschnitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 07:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 12:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 12:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Περιγραφή

1 of 3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasperdecuir

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 11:25 AM PDT

Περιγραφή

I’ve been seeing a lot of these snails under logs but I don’t know what they are.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Deer Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas940

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 04:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Resting in the upper inch of a woodrat nest in a rock crevice. Right across the Mohave River from a population of Victorville Shoulderband (which was unfortunately fenced). The photos show the precipitated cement dust from the nearby cement plant, which doesn't seem to harm the snails.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmaynard

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 03:04 PM PDT

Περιγραφή

I’ve often observed this miniature subspecies on the western portion of the county near Tomales Bay. Today I observed several of these diminutive arrosas (1 inch or less when fully matured) here at China Camp so it’s nice to know that this subspecies is also found along the eastern portion of the county as well.

Snails observed among wood debris beneath bay laurel trees along the shores of San Pablo Bay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takaharu

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 01:34 PM PDT