Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it a fish? Is it a slug? Is it a fishy anemone? I do not have a clue what this is!

It is about 30mm long and there were a few of them in the sand - outgoing tide nearly on the turn. Most were buried and only the "fan fin" was showing.

Resting on the wet sand, when the sand collapsed it arched it's face upwards (2nd and third photos) and seem to spawn capsule from somewhere - there are 2 floating in the 4th pic.

Totally hypnotic, by the time my sister-in-law and I carried on the brother had walked 2kms away from us!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horseshoekid

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:35 ΠΜ MDT

Τόπος

Eagle Butte Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Sometimes you just gotta mash the shutter for too long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2014 01:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

tkbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 08:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

c_chipmunks

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 01:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chipmunk looking at the ladybug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_pennesi_photography

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 03:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

tkbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks to RL for the heads-up. First iNat record for Williamstown.