Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 06:39 PM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα Του Nathus (Pipistrellus nathusii)

Παρατηρητής

mike_hoit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018

Περιγραφή

2 individuals observed, general size structure appeared ok for this species. Spectrograms of recordings made using EchoMeter Touch 2 Pro for Android

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015 07:14 PM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexylepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 03:04 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuwen1994

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 10:59 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliehsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 10:56 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2002 01:58 PM CST

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014 11:33 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014 11:02 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2016 05:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 08:55 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja atra

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015 12:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 11:02 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2008 12:29 PM UTC

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chih-wei_jack_chang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 09:21 AM HST

Τόπος

Yilan, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2006

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

台灣大蹄鼻蝠

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2009 02:02 AM AWST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atom

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 09:49 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανονυχτερίδα (Eptesicus serotinus)

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2009

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

Vespertilio sinensis 霜毛蝠

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Myotis formosus flavus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuyichen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Plecotus taivanus 台灣長耳蝠

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 10:32 AM UTC