Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 12:33 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 10:21 PM HST

Περιγραφή

Unsure what species of flower it was on

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pokemon_master

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfreely

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 09:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacktippiecsusb

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 02:14 PM PDT

Περιγραφή

Red-crowned Williamson's sapsucker; hybrid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 12:34 PM PDT

Περιγραφή

Now that I know this is a Towhee, I was wondering if anyone has any thoughts, or information, on the unusual wing position? Please add a comment if you do!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 08:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 07:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 08:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 08:56 AM MST

Τόπος

Black Meadow Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiss243

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 12:35 PM UTC

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπελόμυχος (Ardenna gravis)

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2010 02:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

with great shearwater

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldjaffe

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 12:58 PM PDT

Περιγραφή

another leucistic case?