Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthieperez

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected by Bernie Kuhajda with proper state and federal permits. Released after observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelsandel

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishecke

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrosomusenthusiast

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prestonthomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

We have a small stream that runs through our field. (large front yard) This small, slow moving stream dumps into a little bigger creek. (The small moving stream is less than two feet apart) These darters used to live in this small, slow moving stream. Sometimes this stream has a rainbow colored oily surface. Water Purslane and a type of green algae grow in this stream. The darter’s beautiful colors are a powerful witness to their Creator, Jesus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleszilm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 02:26 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptiles_and_wildlifeliny

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 12:47 PM CST

Περιγραφή

Caught in small spring seeping from roadside. Black nose dace present as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rando_boyo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 07:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simmonsj1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 12:02 PM CDT