Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstateforger

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 10:36 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

mikeburchett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Nevada, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige-olson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 03:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

cohikergirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:01 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahopko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:34 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnv

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahopko

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:10 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:02 PM MDT

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

really-rebecca

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 05:36 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:57 AM MDT

Περιγραφή

23,000th obs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:27 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahopko

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 09:59 AM MDT

Περιγραφή

The cercus of the male is diagnostic, appearing ear-like or fan-shaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry_deboer

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:05 PM MDT

Τόπος

Superior, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

cohikergirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:50 PM MDT

Περιγραφή

Under a streetlight in a residential neighborhood near a grass park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray63

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:22 PM HST

Περιγραφή

Red tibia & red wing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 09:00 AM PDT

Περιγραφή

Took a while to identify. There don’t seem to be many observations, but they’re fairly common in the park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:31 AM MDT

Περιγραφή

I don't know this species. What's wrong with his supra-anal plate?!?!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inattyice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 04:34 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarnzen13

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:29 AM MDT

Περιγραφή

Arthropod (grass hopper)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholt

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 08:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature1111

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 08:19 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmawynn

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayste

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:00 AM PDT

Περιγραφή

Sandy dunes among volcanic rocks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2015 05:04 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

alexanimalphotos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla347

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:15 AM MDT

Τόπος

Dugway, UT, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This cricket has wide feet to help walk on the sand I think. I found him along some sand dune when he climbed on my boots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugtonsquare

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencegirl02

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 04:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

sqrrlie1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 08:49 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allira89

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 01:02 PM ACDT

Περιγραφή

Looking for a genus and species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iowanaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:39 PM CDT

Περιγραφή

I found this straight-lanced meadow katydid at the Rock Island Botanical Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgerber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019

Τόπος

Minneapolis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhfpcmn

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:48 AM UTC

Τόπος

Dennison, MN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught a photo of this katydid pooping shortly after I set it back down on the grass. He also

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicarauchwarter

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 12:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yttap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallardil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 08:46 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hherhold

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciohs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 02:39 PM CST