Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 11:33 AM CDT

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 08:54 AM CDT

Τόπος

fort bend county (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 01:45 PM CDT

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 12:00 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 09:05 PM CDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 10:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 06:52 PM CDT

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 12:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 06:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 07:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 04:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 08:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 09:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwillars

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:13 PM CST

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasbirdnerd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 09:45 AM UTC

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile male appeared very sporadically at feeder over a couple of days