Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

In 2019 after years of soft releases in predator proof exclosures on Christmas Island 300 blue-tail skinks were selected and gifted their own tropical island Pulu Blan, in the Cocos (Keeling) Islands group after support from the Cocos community

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Kermadec Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 04:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christineyoung

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 10:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

WS: ~40 mm. Stunning pink and cream-colored moth, which is supposedly common, yet I rarely see it. Hosts: Maple (Acer), sycamore (Platanus), beech (Fagus) or oaks, (Quercus).

Habitat: Attracted to a 395 nm LED light in a semi-rural area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obnoxious_osprey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Someone was freaking out over a "huge lizard!!" and was asking for someone to remove it from her car. I think it might be albino? Totally forgot about this!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzappalorti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar213

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult toucan (Ramphastos ambiguus) with leucism

Address: Unión de Guápiles, Puerto Limón, Costa Rica

Exact coordinates: 10.232897 N, -83.868262W

Fecha: 2019/09/18 (11:20 am)

Credits: Carlos Bolaños

Note: for more information you can contact me:

Dr. Óscar M. Chaves
email: ochaba@gmail.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 09:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkurtlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1992

Τόπος

Bahia, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Data aproximada

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

Leucistic Red-tailed Hawk that has been hanging around for a few weeks

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar213

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 10:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

Albino individual of black vulture (Coragyps atratus) next to two other vultures with normal coloration. Note the radical contrast in coloration and the absence of melanin in the retina.

Address: Nosara beach, Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

Recorded date: 2019/03/25

Credits: José Venegas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Ρινόκερος (Diceros bicornis)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Mara, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

We were extremely lucky to find a female Black Rhino with a 5 or 6 year old calf. A number of heavily armed Rangers patrol the national park in an effort to keep poachers away from these animals to keep them from going extinct. We watched this pair for 15-20 minutes before they disappeared in the bush.

Mara River,
Serengeti National Park,
Tanzania
27 October 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

serguei_ponomarenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 02:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterteunissen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 03:40 ΠΜ CET

Περιγραφή

The story behind this bird is that this is supposed to be a genuine wild bird. In the village lives a juvenile bird that was captured. Apparently it attracted this adult bird. During our stay, the adult only came into the village once. It was not afraid though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 08:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Albino!!!!! Rescued from my parents’ swimming pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

joshl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massetgardener

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

lauraskodinski

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020

Τόπος

Wisconsin (Google, OSM)

Περιγραφή

This was posted from a friend. She's not sure what type of bird this is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

laurakeene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrimpphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2011

Περιγραφή

The albino was napping in an evergreen tree on a pleasant, sunny November day in 2011.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 01:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennybear

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013

Περιγραφή

Kermode Bear walking a log looking for pink salmon on Gribble Island in the Great Bear Rainforest, the last coastal rainforest in the northern hemisphere.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulschrijvershof

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebarker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

While investigating snow leopard kill sites, we (@otocolobus) encountered two ~5 week old cubs at a secondary den site. Cubs were well hidden in a rock hollow beneath an overhanging Lonicera shrub.

Wonderful to stumble upon concrete signs of successful reproduction springing from Kyrgyzstan's continued commitment to meaningful snow leopard conservation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mskalla

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

dean_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Περιγραφή

Location is accurate to mountain, obscured for protection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morehus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 04:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thausler

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018

Ετικέτες