Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 12:37 ΜΜ EST

Περιγραφή

Same as the observation made for the Continental Mycoblitz in August, just matured.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Hardwood forested area

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tractorgoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_liber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 01:34 ΜΜ EDT