Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejomendoza

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:37 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomartita

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssolari

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arleyo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2012

Περιγραφή

First record of the Visor bat Sphaeronycteris toxophyllum (Peters, 1882) for the Boyacá, Colombia. S. toxophyllum is characterized for having a nasal sheet enlarged in the shape of U. It is taxonomically related to Centurio senex, but this one lacks nasal sheet and its face is covered by intricate excrescences.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018

Τόπος

Bogotá, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Recomendaciones para su registro, descripción y posterior determinación:
-Fotografiar estructuras del basidioma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), en el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada.
-Es importante que describas las dimensiones, forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona (sustrato) para hacer un seguimiento y logres detallar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero)
-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura y tipo de bosque).
-No olvides que la determinación de hongos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de genero y especie; en la mayoría) implica otras actividades como descripción morfológica externa e interna, reacciones químicas, microscopia y ADN.

Otros datos y recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/neotropical_fungi/
teodorot@outlook.es

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreslopez4

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 03:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:40 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 06:59 AM -05

Περιγραφή

Registrado en Bosque Seco Tropical (temporada de lluvia). Precipitación mínima de 15 – 25 mm en los meses de enero y diciembre, Precipitación máxima 350 mm y 300 mm en los meses de mayo, junio y julio. con menos de 60 mm de lluvia en el mes más seco y precipitación anual superior a 1270 mm. Cuenta con valores mínimos de humedad relativa a inicio del año (65%), y valores más altos en junio, julio, agosto y septiembre (90-85%). cuenta con una altura sobre el nivel del mar entre 0 y 1000 m, una pluviosidad entre 2000 y 4000 mm y temperatura promedio mayor de 24 °C, con amplitud de temperatura máxima de 8 °C, como se referencia en DANE. Los máximos valores de temperatura no sobrepasan los 36 °C y los mínimos valores no logran bajar los 19 °C que se presentan en febrero y en julio, respectivamente. Temperatura media anual mayor de 20 °C, con una estación seca y una lluviosa bien definidas. (Bustamante et al., 2017; DANE, 1999; Castro y Sosa, 2017). Son comunes plantas representativas como Yarumo (Cecropia peltata), Jobo (Spondias mombin), Cedro (Cedrela odorata), Nauno (Albizzia guachepele), Cañafistol (Cassia moschata), Flor blanco (Tabebuia orinocensis), Uña de gato (Cynodon dactylon), entre otras.

Recomendaciones para su registro, descripción y posterior determinación:
-Fotografiar estructuras del basidioma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), en el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada.
-Es importante que describas las dimensiones, forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona (sustrato) para hacer un seguimiento y logres detallar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero)
-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura, tipo de bosque, etc).
-No olvides que la determinación de hongos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de genero y especie; en la mayoría) implica otras actividades como descripción morfológica externa e interna, reacciones químicas, microscopia y ADN.

otras recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: www.instagram.com/neotropical_fungi/
teodorot@outlook.es

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:12 AM -05

Περιγραφή

Datos de Yopal: registrado en Bosque Seco Tropical (temporada de lluvia). Precipitación mínima de 15 – 25 mm en los meses de enero y diciembre, precipitación máxima 350 mm y 300 mm en los meses de mayo, junio y julio; con menos de 60 mm de lluvia en el mes más seco y precipitación anual superior a 1270 mm. Cuenta con valores mínimos de humedad relativa a inicio del año (65%), y valores más altos en junio, julio, agosto y septiembre (90-85%). Cuenta con una altura sobre el nivel del mar entre 0 y 1000 m, una pluviosidad entre 2000 y 4000 mm y temperatura promedio mayor de 24 °C, con amplitud de temperatura máxima de 8 °C, como se referencia en DANE. Los máximos valores de temperatura no sobrepasan los 36 °C y los mínimos valores no logran bajar los 19 °C que se presentan en febrero y en julio, respectivamente. Temperatura media anual mayor de 20 °C, con una estación seca y una lluviosa bien definidas (Bustamante et al., 2017; DANE, 1999; Castro y Sosa, 2017).

Se observa con frecuencia plantas representativas de la zona como Yarumo (Cecropia peltata), Jobo (Spondias mombin), Cedro (Cedrela odorata), Nauno (Albizzia guachepele), Cañafistol (Cassia moschata), Flor blanco (Tabebuia orinocensis), Uña de gato (Cynodon dactylon), entre otras.

Te dejo algunas recomendaciones para tus registros. Las fotografías y descripciones que hagas, te van a permitir identificar el ejemplar: más detalles ver: https://colombia.inaturalist.org/journal/teodoro_chivatabedoya/54937-registro-de-hongos-macromicetos

-Tomar fotografías de las diferentes estructuras del basidioma/ascoma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), su estipe (píe), píleo (sombrero) y base. En el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada. Para trabajos de identificación, es necesario que retires el ejemplar completo, sin cortar o maltratar la base del estípite, de igual forma, tomar nota del tipo de sustrato (material donde crece y desarrolla).

-Es importante que describas las dimensiones (altura y diámetro), forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona y temporada en la que crecen, para hacer un seguimiento y logres observar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero).

-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura, tipo de bosque, insectos asociados, etc).

-No olvides que la determinación de macromicetos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de género y especie; en la mayoría) implica actividades de descripción morfológica externa e interna, esporada, reacciones químicas, microscopia e incluso herramientas moleculares (ADN/PCR).

Hongos de Colombia (Bogotá, 2019):
https://www.researchgate.net/publication/343651635_Hongos_de_Colombia_Contribucion_al_Conocimiento_de_la_Biota_Fungica_en_Ecosistemas_de_Humedal_Bosques_Andinos_Subparamos_y_Paramos_de_Bogota_DC

Otras recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hongos_colombia/
teodorot@outlook.es 3102084355

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodoro_chivatabedoya

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Περιγραφή

Datos de Yopal: registrado en Bosque Seco Tropical (temporada de lluvia). Precipitación mínima de 15 – 25 mm en los meses de enero y diciembre, precipitación máxima 350 mm y 300 mm en los meses de mayo, junio y julio; con menos de 60 mm de lluvia en el mes más seco y precipitación anual superior a 1270 mm. Cuenta con valores mínimos de humedad relativa a inicio del año (65%), y valores más altos en junio, julio, agosto y septiembre (90-85%). Cuenta con una altura sobre el nivel del mar entre 0 y 1000 m, una pluviosidad entre 2000 y 4000 mm y temperatura promedio mayor de 24 °C, con amplitud de temperatura máxima de 8 °C, como se referencia en DANE. Los máximos valores de temperatura no sobrepasan los 36 °C y los mínimos valores no logran bajar los 19 °C que se presentan en febrero y en julio, respectivamente. Temperatura media anual mayor de 20 °C, con una estación seca y una lluviosa bien definidas (Bustamante et al., 2017; DANE, 1999; Castro y Sosa, 2017).

Se observa con frecuencia plantas representativas de la zona como Yarumo (Cecropia peltata), Jobo (Spondias mombin), Cedro (Cedrela odorata), Nauno (Albizzia guachepele), Cañafistol (Cassia moschata), Flor blanco (Tabebuia orinocensis), Uña de gato (Cynodon dactylon), entre otras.

Te dejo algunas recomendaciones para tus registros. Las fotografías y descripciones que hagas, te van a permitir identificar el ejemplar: más detalles ver: https://colombia.inaturalist.org/journal/teodoro_chivatabedoya/54937-registro-de-hongos-macromicetos

-Tomar fotografías de las diferentes estructuras del basidioma/ascoma/cuerpo fructifero/carpoforo/seta (por encima, por debajo y de perfil), su estipe (píe), píleo (sombrero) y base. En el caso de retirar el ejemplar sin conocerlo, debes comprometerte a realizar una descripción detallada para aportar a su conocimiento y que no quede en una muestra arrancada, fotografiada y desechada. Para trabajos de identificación, es necesario que retires el ejemplar completo, sin cortar o maltratar la base del estípite, de igual forma, tomar nota del tipo de sustrato (material donde crece y desarrolla).

-Es importante que describas las dimensiones (altura y diámetro), forma, consistencia, textura, color y olor. Recuerda que los ejemplares cambian bastante según su estado de desarrollo, así que es ideal familiarizarse con la zona y temporada en la que crecen, para hacer un seguimiento y logres observar la variabilidad fenotípica del basidioma o ascoma (cuerpo fructífero).

-Toma fotos del entorno y agrega datos del ecosistema (humedad, temperatura, altura, tipo de bosque, insectos asociados, etc).

-No olvides que la determinación de macromicetos es compleja y no se realiza únicamente con fotografías, esta tarea (a nivel de género y especie; en la mayoría) implica actividades de descripción morfológica externa e interna, esporada, reacciones químicas, microscopia e incluso herramientas moleculares (ADN/PCR).

Hongos de Colombia (Bogotá, 2019):
https://www.researchgate.net/publication/343651635_Hongos_de_Colombia_Contribucion_al_Conocimiento_de_la_Biota_Fungica_en_Ecosistemas_de_Humedal_Bosques_Andinos_Subparamos_y_Paramos_de_Bogota_DC

Otras recomendaciones en:
Grupo XYLARIA Hongos de Colombia ©2016
FACEBOOK: www.facebook.com/groups/xylariahongosBogota/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hongos_colombia/
teodorot@outlook.es 3102084355

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 11:00 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonjairoalvarezgomez

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 11:03 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsernag94

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlondoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 01:01 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejo2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicajanethjaramillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 12:44 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:58 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:46 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo34

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 01:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlondoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandragalean

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 11:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlondoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brayan69

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 06:12 AM -05

Περιγραφή

Hongos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwin122

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 05:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianagha

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:18 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanpablozuluagamontoya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 03:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camiloalexanderquirogamora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 10:19 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier212

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 10:23 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

usuallynaturing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 02:00 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_sierra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 11:24 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 09:38 AM -05

Περιγραφή

Pollo del bosque

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 04:35 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumaradi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sussandro

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernantoro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 01:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 12:53 PM -05

Περιγραφή

Hongos negros
2020.07.27 1:07 pm
Ubicación sustrato: En pradera de quicuyo africano, 2600 msnm, luz directa.
dimensiones cuerpo fructífero: alto 2cm ancho máximo 0,5 cm
Características: no percibí olor, textura de champiñon
Forma: paraguas, de medio huevo negro, lamelas apretadas, pegadas al palo.
Palo delgado, negro, sin anillo, base blanca.
Distribución: salen 2 del muy cercanos.
2020.07.28 8:06 am
Hongos decaídos.
2020.07.29 10:11 am ambos cabeceados

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edore83

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:28 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katyyw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 09:27 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019

Τόπος

Pauna, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Τόπος

Raquira, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019

Τόπος

Pauna, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Τόπος

Raquira, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Τόπος

Raquira, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 02:16 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlondoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 10:09 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier212

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 04:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_uribe85

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 02:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier212

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianospina

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:47 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Fuerte olor ransio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 09:31 AM EST

Περιγραφή

Infecting a fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidstiven1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 04:15 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariandrea_jacamaki

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 03:49 PM -05

Περιγραφή

hongo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_o

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 10:30 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natujuano

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 10:21 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmadrid

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 11:58 AM +05

Περιγραφή

Geastrum saccatun

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natujuano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 01:38 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natujuano

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elian6

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 08:28 AM -05

Περιγραφή

Hongo

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

srburitica

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2003

Περιγραφή

Isotype collection by Ana Esperanza Franco-Molano. Collection number E. Franco-Molano 1766.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efray

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 04:20 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejabs8

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 06:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkinbl

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 10:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anama_sossa

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 12:06 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melscience

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 05:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlotker

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 05:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarkin66

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:23 PM UTC

Τόπος

Austin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoeanns

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 06:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snuden

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:45 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elportogal

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coimbra

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:34 AM UTC

Τόπος

Macapá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliveotterpop

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:00 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gland_hand

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdc564

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimjaylau

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 12:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mntrenta

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 12:26 PM CDT

Τόπος

Fulshear, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raneehyatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 07:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorio29

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:23 AM UTC

Περιγραφή

Altura del cuerpo fructífero: 7 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munchicken

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:57 AM UTC

Περιγραφή

Found in flower pot with hydrangeas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baywren

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2003 07:00 AM MDT

Τόπος

Live Oak, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflowering

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 07:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gambol

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:27 PM UTC

Τόπος

Kings, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jboden

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 09:30 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashibbs

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 09:45 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbjs

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 11:18 AM UTC