Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emura_atka

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolinda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

elizabeth1020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

adamgraham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 07:09 PM CEST

Περιγραφή

White suggestive of Martin rather than Swallow I guess.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 04:17 PM BST

Τόπος

Wiltshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 03:40 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:30 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:32 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:12 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:20 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:53 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

aravind_ps

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 05:09 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

engelbertwaldmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

hot_chachalaca

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:52 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 11:04 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 03:20 PM JST

Τόπος

Fier, Albania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

lenarosaline

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2017 04:52 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2015 05:56 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

stonescottages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

centex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 08:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 05:00 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδόνι (Γένος Hirundo)

Παρατηρητής

akgul

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jerryzhu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 06:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 07:08 PM JST

Τόπος

Zharrnec, Albania (Google, OSM)

Περιγραφή

Restaurant

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

zachblackburn

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 04:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 10:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica ssp. rustica)

Παρατηρητής

dbellamy

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:31 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

bastefanidis

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:59 AM PDT

Περιγραφή

George C. Reifel Migratory Bird Sanctuary

This nest is inside a bird blind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

susnyder

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022

Περιγραφή

leucistic or albino

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2014

Περιγραφή

2 chicks in nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

cmillerfrogs

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2014 06:26 PM CDT

Περιγραφή

Put up 5 in jiffy pot under porch. Adults built nest in the pot, raised 5, in Bonham

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mdfay

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 09:06 AM CDT

Περιγραφή

Barn Swallow and nest. On the light post of the second floor at the Englebrook apartments in San Marcos, Texas.

Tried to get close for a picture and the mother (presumably) tried to swoop at me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

rustymyers

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 04:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

isabelvr

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 12:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 02:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 04:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

bootsy73

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

kobie828

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 05:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

anmgo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 06:27 AM CDT

Περιγραφή

The next morning, today, they were not on the beam and I looked up and the nest was filled with 6 babies, crowded but safe. My purpose in reporting this is that I did not know birds would return to the nest after fledging. I was amazed that the mama was able to get them all back in the nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

snakewrangler95

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 09:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 12:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

banditoeagle

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2010 11:53 AM CDT

Περιγραφή

Nesting on light fixture on patio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

nicolasbradley

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 08:44 AM EDT

Τόπος

Kyle, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bird nest with gray feathers

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 11:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jasonrcrosby

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

chporter2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

amnda_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:49 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

rolandia

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 02:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mistermoonpie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The colouring of this swallow was interesting as the main plumage colour was black yet the lower half of the face into the neck had an orange mixed in along with the chest being a white grey mix. Their distinct styled tail came into a V shape at the end tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

marioantonio

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 10:51 AM CDT

Τόπος

Durango, MX-DU, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

en el campo experimental Valle se Guadiana del INIFAP, golondrina anidando al lado de la puerta de entrada

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2015 08:53 PM CDT

Τόπος

tepatitlan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2015 08:55 PM CDT

Τόπος

tepatitlan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 07:56 PM CDT

Τόπος

tepatitlan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 07:58 PM CDT

Τόπος

tepatitlan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2015 07:26 PM CDT

Τόπος

tepatitlan (Google, OSM)

Περιγραφή

sigue la temporada de golondrinas en el centro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

guevara-medina

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

hollyboom

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 09:13 PM +07

Τόπος

Aconchi, MX-SO, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Nido en el porche de una casa

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

alejandro_rivas

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 10:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

alejandro_rivas

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 10:20 AM CDT

Περιγραφή

La gente no se da cuenta de la maravilla que tienen en sus cabezas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

berenice

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 10:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jessgomezsalas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 09:09 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jessmr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2017 09:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

turtlefinder

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 11:43 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 08:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

marioantonio

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 04:56 PM +05

Περιγραφή

Anidando en estacion de servicio

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

christian77amador

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

Congregación impresionante de golondrinas para dormir

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

edwin_jacobo_sapien

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 05:41 PM MDT

Περιγραφή

Registrado como parte del proyecto "Bird diversity of Nayarit, Mexico".

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

elpidiocopado

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 10:03 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 07:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

chrystina_almanza

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 10:55 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

aventurero-salvaje2010

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 03:22 PM HST

Περιγραφή

Este es un nido que creo está deshabitado.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

eugenia_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2009 08:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

heiditum

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 06:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

ixhuihtli

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

biopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2014 05:19 PM CDT

Περιγραφή

Siendo depredada por una gallina doméstica

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

adrian71

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 01:14 PM CDT

Περιγραφή

Golondrina tijereta que presenta leucismo, unica observación

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

daniello

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 01:46 AM HST

Τόπος

Ezequiel Montes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 08:09 PM CDT

Περιγραφή

Un grupo de unas 4000 en el centro de Yahualica

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

litstroke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 07:33 PM SST

Περιγραφή

Últimamente hay muchas en la zona

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:29 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jairo_castilla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 09:01 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2015 10:26 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

abrahamsanchez

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

adrianaperea

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:40 PM CDT

Περιγραφή

Fotografía Lourdes Perea

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

adrianaperea

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 03:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sej_hdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 07:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 07:06 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 08:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

ranl95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:35 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

oscar_flores_ico_3b

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:09 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

lilliummr

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 10:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

chantico

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022

Τόπος

Texcoco, MX-MX, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

El ave presenta leucismo

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

abbyjones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 05:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jackmastrilli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jackbarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:46 PM UTC