Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aplomadobirdy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsten_meyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2008 10:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

zlange123

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:53 AM EDT

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 06:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

momoto-erick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2016 07:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 03:32 PM PDT

Περιγραφή

On popocorn flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelliebo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 05:23 PM UTC