Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skiacz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claggy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw it fly behind this shrub and found it just chillin' there

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhend9

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:42 AM CDT

Περιγραφή

Texas Black Phanaeus I think? Heavily infested with some sort of lice or mites on both it's head and underside. The beetle was frantically raking it's front legs over it's head and blundering into objects. I confess to feeling sorry for the beetle and removing most of the creepy crawlies.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

robinelizabeth410

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:14 PM UTC

Περιγραφή

Was shopping in Lowe’s and these sparrows had poked a hole in the seed and having a party!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Three individual Bobcat kittens spent a little more than two hours at this location. The earliest images just before and after 5 am, our scale object is still visible in the shot. A raccoon skull measuring 4 3/8" or 111 mm long. Log has a cotton disc pad nailed to it soaked with pure Vanilla Ext.
Williamson, Co
8/15/19

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wprnaturephotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2011 10:53 AM CDT

Περιγραφή

Juvenile Red Headed Woodpecker watching for Mom to return

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 09:19 AM CDT

Περιγραφή

The Bluebirds are promoting Fort Worth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 10:46 AM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White Rock lake, Winfrey Point
Texas Death Match In Mid-Air
This is a miracle shot. I found a mature red-tailed hawk perched on the top of a ball field light. I had just focused on the hawk when a 2nd hawk flew into the shot. The first hawk immediately launched an attack. I got one click & it was over. The 2nd hawk, an immature youngster, disappeared & the mature hawk was once again perched on the light. I don't know where the 2nd hawk came from nor where it went. The entire thing happened in a split second. I would never have gotten the shot if I hadn't already had my camera on the mature hawk. The mature hawk is on the bottom with the red tail. The immature hawk still has a striped tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

jcentavo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 12:17 PM CST

Περιγραφή

Leucistic Red Tailed Hawk