Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danvaughan

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 11:45 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonas10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 06:24 ΜΜ +13

Περιγραφή

Is this a polychaete worm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 04:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

First time I have not found this in a shallow rock pool. Instead it was lurking on common flapjack and having a good feed.
In the lagoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 03:29 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Looking for another species of sea anemone that I did not find in this location so they must have moved on,but I found this one tucked under a ledge, shallow subtidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeynz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 04:33 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Under a rock at low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 07:38 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emr

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Love this nudibranch!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 05:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing by the ford that crosses the Kapowairua stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 04:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Beachcast, Raumati South

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 03:56 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Περιγραφή

Here is a full spore one I think @leonperrie - and growing about 1m from a sort of full spore one - https://inaturalist.nz/observations/21333963

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τουριτελλίδες (Οικογένεια Turritellidae)

Παρατηρητής

stbobservations

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 09:23 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τουριτελλίδες (Οικογένεια Turritellidae)

Παρατηρητής

stbobservations

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 09:13 ΠΜ +13

Περιγραφή

Found at low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος (Solanum nigrum)

Παρατηρητής

kaipatiki_naturewatch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 11:26 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

With green fruit and open flowers. Could this be something other than nigra?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 05:35 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceybates6

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 04:05 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceybates6

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 04:05 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 09:46 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Raumati has had an inundation of these wee shrimp - perhaps 15mm long - for a few days. The beach has smelled fishy now for a couple of days, a local tells me.

Rough guess at the quantity, ca. 1kg of them over a 10m length of beach, evenly spread over the km of beach I walked.

On this morning the gulls were not paying any attention to cleaning up, ref. 5th photo.

None noted further north, eg. Hokio Beach, same morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 05:00 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017 02:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Not sure if these are gastropods or eggs. The second photo has one on the side of the limpet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 11:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loudebeuzeville

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 02:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Quite small, diametre of maybe 1cm, several of them, near lots of dried up blue bottles and same colour as tentacles, but didn't seem to be tentacles. It didn't sting. Was soft. Wondered if it was some type of slug with spherical cerata?? or a tunicate? I have no idea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 02:22 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 04:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

such a stunning plant and one of my favourites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018 09:29 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 06:14 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 04:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Here is the duplicate obs @clinton. I have also added another photo - I think those are all the same new thing?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 01:13 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2015

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

This has 5 arms but I am not too sure if it is a seven armed sea star and lost a couple of arms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 07:31 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 03:56 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Never seen anything like this before.

In a sea cave in a rock pool that would be close to the high tide mark. The rock pool has water in. This area was dark and these were only spotted when shining a torch around the cave.

When the tide comes in it would pound in, with the water being turbulant as this is on the west coast where a calm day is meter high waves and anything lower is a rare event.

The closest these remind me of is a wandering sea anemone, but I don't think they wander into caves, climb up the walls and find a nice rock pool to rest in.

These three where the only ones seen. Photo taken with the torch shining on them

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

rasshamra

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 10:15 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2017 03:56 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Possibly a Carpophyllum of some kind - here is another obs of this @kaytee as well as a photo of it laid out.

Speciman collected.

The location name is not accurate - Reason

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokonui

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 07:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 11:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A lichen growing on the rocks above the splash zone at Paxton Point

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2016 02:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I think this is a Notoacmea. Around 5mm and growing in the shallow subtidal that would always be under water. It was growing under a ledge.

Ετικέτες

G2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016

Τόπος

Henderson Bay NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

I am guessing this is Ircinia novaezealandiae from the NIWA splendid sponges guide Pg 57, but that name is not in the database.

Growing in the shallow subtidal zone on a rock face shaded by seaweeds.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 03:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attached to carpophyllum in the shallow sub tidal. There are the eggs of the Sepioteuthis australis
Ref: Goat ISland Marine Reserve, Pg 38

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2011

Περιγραφή

Limatula maoria (New Zealand File Clam)

Photo by Nicole Miller

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memopob

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017

Περιγραφή

Growing on an otherwise brown finger sponge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 12:49 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The black dots on this Epopella plicata are a fungi or a lichen. Usually covering the plates, which I have seen and not realised it, these are the best example we could find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 05:00 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 11:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 03:55 ΜΜ NZST

Τόπος

Point Wells 0986 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in a tidal rock pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Περιγραφή

Closeup showing detail of the flower.

Grrowing by the stressful deck :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 12:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Never seen so much of the animal out of a shell before like this.
I think this is a Cominella.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 03:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Here is an interesting one I ahve not seen before @nzshells.

In the mid intertidal zone cruising around on a rock pool. Like that onter one I found, I thought initially this was a shell on a nudibranch but on - this is a shell with the creature out. Really like the patterns on the animal as well as the shell :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016

Τόπος

Auckland City Walk (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in kauri leaf ltter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

This has returned in its usual location now that the rains have started.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

a jelly like substance growing on a tree trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2017 04:40 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Under a rock in the lagoon area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 11:48 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Not sure what one this is. About 10mm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 05:41 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

@jacqui-nz highlighted for me these that were found down on the west coast at Karekare and wondered if they had been spotted at Otaipango - Henderson Bay. Seeing as these were spotted on the west coast I figured that the best place to find these were the Tohe - 90 Mile Beach and as I was going there that day, I kept an eye out for them and found them.

The photos that I have taken are mainly of ones still alive. I choose these photos as they highlight different parts of the animal - although somewhat blurry.

They are under 10mm in diameter, usually around 5 - 7mm. I also observed them swimming by closing the bottom and opening it, similar to how a jellyfish swims.

As we do not have an ID yet for this obs with it being a true jellyfish or maybe a Hydrozoa decided to go with Cnidarians initially as that encompases both Hydrozoa and Scyphozoa.

So here are a few more photos @clinton that may help with an ID or a difinitive class, if these in fact are the same that @jacqui-nz highlighted for me :)

Last photo (have to click the view all) shows them as blobs on the beach.

The location name is not accurate - Reason

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 02:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Floating around in the shallow subtidal - a beautiful creature :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016

Περιγραφή

Abundant on active sand dunes and along sand flats abutting Omamari Stream. Plants just starting to flower - images show a small plant with maturing inflorescences (some just starting to flower), growth habit, culm, leaf, leaf-sheath, and collar (note sparse hairs). This is an example of A. splendens s.s. which is a species of mobile sand and which in good conditions can be over 4 m tall (when bearing inflorescences).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Off the side of the OA - I have too many obs to find this one so I know can get the name.

Ετικέτες

OA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017

Περιγραφή

Common subtidally on basalt rock under Ecklonia radiata / Carpophyllum maschalocarpum kelp beds. In dark sites subjected to strong currents.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2016 09:52 ΠΜ NZDT

Τόπος

Puketiti Forest (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a tree trunk in the ngahere

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 11:52 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

First one of these I have seen. Turned over a rock and it moved down to get in the water, then stayed put for all of the photos, but this is the best one. Would love a spieces ID so I can add it to the 366 project as only got 28 more to go :)

Lurking under a rock in the mid intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 01:41 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I think. Under a rock in the mid intertidal zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 01:01 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Diatom bloom (dark brown patches in the surf zone). Species responsible for these blooms on west coast North Island beaches include Attheya armata (syn. Chaetoceros armatus) and Aulacodiscus kittonii. Attheya armata is an important food of tuatua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2016

Περιγραφή

Cultivated rengarenga lily (Arthropodium cirratum). Images taken to show floral bracts - note that these are lanceolate and that they curl back on themselves - they are not bifurcate as is the case in A. bifurcatum (see http://naturewatch.org.nz/observations/4449183, http://naturewatch.org.nz/observations/4491192, and http://naturewatch.org.nz/observations/4449183).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbabirat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 11:00 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found dead on beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2016 11:37 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Lurking on a rush beside the waterlogged track. I thought it may be a heterochrome female of a species or a blue damselfly that is cold.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 10:24 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Stunning little ground cover with small yellow flowers.

Growing in the old serpintine quarry at North Cape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 03:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Another small barnacle on a green lipped mussel. Not seen the lined patterns before on a barnacle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 01:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on the Bluff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2016 12:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing in the back dunes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016 04:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A lot of these on one piece of seaweed. Also found the other brooding anemone together with one of these on the same piece of seaweed (see 6th photo). The larger one is often identified a C. nutrix too, but I have no idea why apart from the fact it is also a brooding anemone and found in the same places - that one looks like an Epiactis species to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 01:07 ΜΜ NZDT

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in the low intertidal zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 12:08 ΜΜ NZDT

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Often see splashes of these red algae growing under brown seaweeds in the low to shallow intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 03:46 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Running across the bottom of a side tidal gut in the low intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2016 11:15 ΠΜ NZDT

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

The usual
Exosphaeroma gigas that I see around here.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2016 10:10 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Showcasing how the colours of a lichen can change when wet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 08:44 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing up the money tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 10:06 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Flat sprawling plant growing in the old serpintine quarry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

heni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 01:32 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Not sure if this is Ramalina celastri or one of the unnamed pseices lurking.

Ετικέτες

BT1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 02:29 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I so have to remember what this one is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 03:48 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Ok I know shocking photos with drips all over them but these were the best that I could get. I have never seen a chiton this colour before with the bright red plates and mantle. Under 15mm long on the side of a rock in the low intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Growing on the back track in a very wet area at this time of year.

Now hopefully I can get an ID for this one unless it is still not developed enough for that! LOL

Ετικέτες

BT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 02:34 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

On the rocks in the low intertidal zone. 20mm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 03:01 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I am picking either a Cellana flava or a Cellana radians. But then again I could be totally wrong! LOL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 01:55 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this is what this one is.

Growing in a side tidal gut at the low intertidal level.

Pen marks of gloves are 10mm apart.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 02:42 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I think. Living in the shallow sub tidal. Pen marks on glove 10mm apart.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Don't have a clue what this is. Found growing under wattle / banksia that is being removed to allow the native bush around to regenerate.

If it is native / endemic it will live, if not it will die :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 03:40 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile wandering around.
Low intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 04:44 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this is what this one is. Growing in the shallow sub tidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 02:25 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Low intertidal / shallow sub tidal zone

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 04:10 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

A new type of tube worm for me - I did try red tube worm, but don't think it is that. Then I tried orange tube worm, but none. So will start with worm snails :) Really small - only spotted it in the photo and not when taking photos of this area.
Low intertidal zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 02:00 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this is a type of moss.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 02:19 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2016 01:54 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure which species of sundew this is and if it has the flowers to be able to tell what it is yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 05:00 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Low growing plant growing beside the track.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 03:36 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably not a virgin paua as it is only about 20mm long. Found under a rock in the shallow sub tidal.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 04:08 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

growing by the track

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 04:06 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Total guess but I think this is Crocodia aurata as it does grow around here on manuka. However, this was on a stick on the beach - the stick was probably pohutukawa.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015

Τόπος

Henderson Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Clinging to rocks by a tidal pool