Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaf0605

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Hualien, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

shuchen_huang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrrkai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:38 PM UTC

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:27 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:41 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 04:05 PM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

enliu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:35 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2003 05:00 PM UTC

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:29 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eagle95088

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:35 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist47966

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:51 AM CST

Τόπος

和平區, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

vicent5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:48 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smallholeeeeee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist17882

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 03:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachcheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:12 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 05:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roeyo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:13 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takashi_nishiki

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014 01:41 PM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsaiwenhsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 01:21 PM +13

Περιγραφή

Elatostema cuneatum 稀齒樓梯草

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taiwan_reevesia

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:43 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 09:21 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 11:51 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

dions

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:54 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agujaceratops

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 02:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 12:37 PM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:07 AM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:11 AM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oak123

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 02:49 PM CST

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:39 PM CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuhsinsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 03:16 AM AWST

Περιγραφή

ID by CK Yang

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 12:57 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentkang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 08:20 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2001 04:50 PM UTC

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

tmpncee

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 04:29 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 12:50 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:27 PM UTC

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:43 PM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 07:05 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:55 AM CST

Περιγραφή

Leaves small; stipes hairy. This species is often misidentified as H. delicata in Taiwan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k7793928

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 03:37 PM CST

Τόπος

古坑鄉 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

felid_lacewing

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:28 AM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:33 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 01:55 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2002 10:07 AM UTC

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:51 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3782

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2002 06:33 AM UTC

Τόπος

台灣屏東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luoycy

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:35 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:57 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capricornis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 11:07 AM CST

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 04:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicent5

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:56 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dearufo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:57 PM AWST

Τόπος

淡水區, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaf0605

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:16 AM HST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiranthes minutiflora 小花綬草

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrrkai

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:04 PM UTC

Περιγραφή

嗎?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendela

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:52 PM CST

Τόπος

台灣台北三峽 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

naturalist58869

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 06:57 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 09:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:05 PM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 02:30 PM CST

Περιγραφή

稈扁平,兩稜,切面流線形
its culms are flat and have 2 ridges, the cross section is streamlined shape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:18 PM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rubus liui

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 01:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:37 PM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Περιγραφή

Ficus tannoensis f. rhombifolia 菱葉濱榕

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:58 PM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:17 AM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:12 AM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:15 AM UTC

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanyuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanyuu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 09:14 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2001 11:13 AM UTC

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:46 PM CST

Τόπος

台灣桃園市 (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 10:31 AM CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 12:17 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist26275

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:01 PM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnytailgrass

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenjacy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:33 PM CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengte

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:58 AM CST