Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liung

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:21 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

nnvrzn

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 10:48 ΠΜ +05

Περιγραφή

И8 атласа Уфы, 1 ос.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 09:32 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Παρατηρητής

lilijasultangareeva

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024

Περιγραφή

Фото Хамитова Рамиля

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

ruzilia_ismagilova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 12:37 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruzilia_ismagilova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:28 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ruzilia_ismagilova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 12:20 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murtaza_snegirev

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:23 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

murtaza_snegirev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:54 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2003 04:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

to the right

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 09:12 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

igorderevskov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:40 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 10:47 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 10:15 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:54 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:25 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 10:41 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:23 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 08:48 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:02 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:15 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_romanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2009 04:03 ΜΜ +06

Περιγραφή

Collected by A.A. Muldashev, stored in UFA and LE.
Собрал А.А. Мулдашев. Образцы хранятся в UFA и LE.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

anastasiya_lapina

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 05:37 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_tenevskiy

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 09:26 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumpelstiltskin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:21 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirbakalov

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 04:20 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

vladimirbakalov

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:57 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria_94

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:34 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2008 08:51 ΠΜ MSD

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikuta

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2008 01:37 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 09:38 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 09:36 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 09:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_d

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 01:33 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2014

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2013

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 11:42 ΠΜ MSK

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2011

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 06:12 ΜΜ MSK

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 01:01 ΜΜ MSK

Περιγραφή

by light/на свет

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigran82

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:21 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumpelstiltskin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 05:59 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

viktoriya_vaulina

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 04:53 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:56 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:13 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

tany_gu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 01:14 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανούλ (Otocolobus manul)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_bulbulashvili

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 02:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:19 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

pvk

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 07:12 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2013 09:52 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:37 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:44 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροκούναβο (Martes martes)

Παρατηρητής

fogt1

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 02:58 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 06:49 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_orridge

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2011 04:35 ΜΜ BST

Τόπος

Buxton SK17, UK (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

alexopalev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2014 04:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexopalev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2014 05:09 ΜΜ MSK