Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2009

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Satyrium neglectum subsp. woodii


Stunning orange flowers roughly 40cm tall. Does not come up in the same place every year and does not appear to always respond to fire to flower. Probably shares the same pollinators as Kniphofia linearifolia and K. laxiflora as it flowers at the same time. Grows on steep peaty slopes in tall grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgfritz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2010

Περιγραφή

Delospermum macellum growing amongst quartzite rocks.


A rare mesemb growing between rocks. Flowers are always pink.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:48 ΜΜ SAST

Περιγραφή

quite an aggressive interaction was seen between these two chameleons

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 05:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatakruyswijk

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppwiltshire

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisedelancey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Chobe, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmaries

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:21 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenhardcastle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2010 12:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 04:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Sbrillias (Carcharodon carcharias)

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:05 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermcintyre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Siyanda, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtajax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1998

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undwe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 12:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 06:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2009 04:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_jessnitz

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traianbertau

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2012

Τόπος

Bonamanzi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenbad

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:18 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenbad

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:40 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 08:02 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenejvvuuren

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 03:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 08:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amantedarmanin

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016

Περιγραφή

Klipspringer


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:17 ΠΜ CAT

Τόπος

Nyamata, Rwanda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:20 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadiafunke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:39 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony1764

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:29 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phindile2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:05 ΜΜ EAT

Τόπος

Utawala (Google, OSM)

Περιγραφή

Body length was around 2 centimeters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Περιγραφή

MammalMAP 42370

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardy3

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_albino

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:32 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_dirsuwei

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2002 09:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinjolliffe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 04:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:02 ΠΜ SAST

Περιγραφή

tierboskat (Leptailurus serval)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferncliffenpc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maakepp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marista1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:17 ΜΜ SAST

Τόπος

Signal Hill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

H. albiflos with hairy leaves. Adult puff adder must have shed its skin right next to the plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanweideman10

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:28 ΜΜ SAST

Τόπος

Mogale, GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Sayidi end-April count: 47

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lezanne_rossouw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyme5way12

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skye87

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin2226

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samukelisiwe1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hillocks_marike

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohnaw

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candzsa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023

Τόπος

Oshikoto, Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

liezelg

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce_crouch

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mika177

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιονταρόψαρο (Pterois miles)

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:49 ΠΜ SAST

Περιγραφή

African Cookuburras on gum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:35 ΠΜ SAST

Περιγραφή

No Knysnas here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:26 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Happy you weren't the Vine's last meal ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokkie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokkie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callas_gunther_kahlert

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedi_vdl

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:36 ΠΜ SAST

Τόπος

Hilton, KZN, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferncliffenpc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferncliffenpc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_hedges

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charris032

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadiafunke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilowatt1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicajvr

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 09:38 ΠΜ SAST

Τόπος

Ugu, ZA-NL, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 10:23 ΠΜ SAST