Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 07:18 PM CDT

Περιγραφή

From Wildlife camera in the creek. This young owl was playing with its reflection in the water. So cute!
https://youtu.be/uVNcW2rDa3s

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 04:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 11:29 PM CDT

Περιγραφή

This plant was growing out of an old stone Bar-B-Q Pit at the beautiful Texas State Park in Mineral Wells. It appeared to be luring in ants and eating them. One of the pictures looks like there’s a fossilized ant showing through the leaf like a hieroglyphics and a live ant in the background that seems to be headed for the same fate!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 06:07 PM CDT

Περιγραφή

Lots of these popped up in the Pocket Prairie from seeds scattered to replace invasive grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 03:49 PM CDT

Περιγραφή

Enjoying water from the sculpture fountain on a hot and dry August afternoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 05:19 PM CDT

Περιγραφή

Resident Jay gets a drink from the birdbath. The water table is lower now with no rain lately so most of the creek is getting dry on the surface, except for a few trickles that appear then disappear a few feet away. Keeping the birdbaths and bee watering stations clean and full helps them and gives us the opportunity to see them closer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 05:06 PM CDT

Περιγραφή

This is my “friend” in the garden who comes out chirping happily at dusk every day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 01:26 PM CDT

Περιγραφή

Enjoying the sunshine on a piece of roofing material on the South side of the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 07:15 PM CDT

Περιγραφή

Planted at top of Wildflower Hill at the JBWS. They bloomed for much longer than the ones nearby along I-20.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 06:24 PM CDT

Περιγραφή

In the Pocket Prairie at the JBWS. From seeds scattered to replace invasive grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 11:44 AM CDT

Περιγραφή

Scattered throughout the Escarpment at the JBWS.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 06:12 PM CDT

Περιγραφή

Foxes are sometimes seen leaping by at the JBWS. This one stopped to munch on birdseed the Bluejays had just thrown out from the feeder.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 06:44 PM CDT

Περιγραφή

The first sighting was on 6-22-2017 at 8:29pm from a wildlife camera in the section of the spring-fed creek that is directly below the house. The video shows it was eating a fresh-water shellfish.
The second sighting was on 6-15-2019 at 6:44pm when we were in the garden and a couple flew into the top of a Red Oak tree above us. They seemed to be looking out across the Pocket Prairie and stayed there for for quite a while.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mating behind the house...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 10:21 AM CDT

Περιγραφή

These are scattered throughout the Escarpment. This is the best example of an older tree with bark and fruit drupes. They ripen in the Fall and are very good to eat, but we leave them for the birds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 05:21 PM CDT

Περιγραφή

There is a large stand of these in the cover near the bird feeding station. The berries provide an excellent natural food source.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 07:51 PM CDT

Περιγραφή

This vine came up on temporary fencing between the road and Wildflower Hill. Have been seeing a lot of these vines pop up around the open areas lately, but this is the first time I’ve seen a flower!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 05:14 PM CDT

Περιγραφή

First bought this Native Texas plant to replace invasive Nandinas, then found it growing wild in several places! September picture is from them growing naturally on top of the Jellison Slope and October picture is where I found it coming out from between cracks in the limestone along the front walkway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 06:07 PM CST

Περιγραφή

This is my all-time favorite bush so I was thrilled to find a small one on the way to the creek about 3 years ago. It was actually a large bush that had been hacked by someone who was unknowingly trying to “clean-up” the underbrush. I keep the vines off of it and it’s doing great now!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 04:51 PM CDT

Περιγραφή

Found this Texas Native growing wild on the Jellison Slope alongside the invasive English Ivy and Japanese Honeysuckle. Working on removing all invasives. Seeing Natives like this gives me confidence that they can be restored everywhere at the JBWS.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susiejbws

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 06:14 PM CDT

Περιγραφή

In the Pocket Prairie at the Jungle Bird & Wildlife Sanctuary. From seeds scattered to replace invasive grass.

Ετικέτες