Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:02 ΜΜ SAST

Περιγραφή

1 cm body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:31 ΜΜ EAT

Τόπος

Kibale, Ouganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:09 ΠΜ SAST

Τόπος

Elsies Peak (Google, OSM)

Περιγραφή

The antlion was having a tussle with a burrowing skink which it won.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermcintyre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 07:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:48 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Murdered by a cultivated Drosera capensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setapion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 11:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspearton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Recorded by Justin Visagie - called to rescue the Caracal which had climbed the tree to escape neighbours dogs - the rescue was successful and Caracal returned to the bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmartinezinigo

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 08:30 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 08:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:09 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:53 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:44 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristan_silver

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Seen from a pier on the Durban beachfront.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandongould

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 07:53 ΜΜ SAST

Τόπος

New Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinlcole13

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:01 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:56 ΜΜ EAT

Τόπος

Chikwawa, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 07:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 12:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

ID Roy Goff

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicky209

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021

Τόπος

Drakensberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 08:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snidge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 05:07 ΜΜ CAT

Τόπος

Barue, Mozambique (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 09:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:12 ΜΜ EAT

Τόπος

Chitipa, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:12 ΜΜ EAT

Τόπος

Mamlaka Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 11:24 ΜΜ WAT

Περιγραφή

Observed on the wall at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierry261

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2013 12:04 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliebryden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 08:02 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:25 ΜΜ CAT

Τόπος

Choma, ZM-SO, ZM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:26 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 11:24 ΠΜ MDT

Περιγραφή

for the prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 03:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 09:46 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:25 ΠΜ EAT

Τόπος

Buhaguzi, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022

Τόπος

Buyaga, UG-KI, UG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2007 10:15 ΠΜ EAT

Τόπος

Dembéni, Mayotte (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ochieng_jeff

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:04 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Observed from a UV light moth trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:52 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2011 03:58 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:21 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 12:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chwjackson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:29 ΠΜ EAT

Περιγραφή

At UV light trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 08:20 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On Mimusops zeyheri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:19 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 07:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 11:53 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Larvae travelling along all head-to-tail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodswazi

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:32 ΜΜ EEST

Τόπος

Hhohho, SZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamidele_joseph

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 05:30 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkel11

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 05:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2008 04:41 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 11:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 08:59 ΠΜ SAST

Τόπος

Kamwenge, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 01:17 ΜΜ SAST

Τόπος

KZN, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 07:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaunnemarelize

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 08:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mom with all the babies on her back!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alatham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 08:59 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beidts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 06:08 ΠΜ CET

Τόπος

Nyamasheke, Rwanda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanjames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 05:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 03:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 02:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2015 07:54 ΠΜ CET

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

• Found resting on the lid of a bottle in the garden.
• Body length approximately 14mm.
• Body a shiny metallic green colour with the posterior end of the abdomen blue.
• Body surface pitted.
• Antennae constantly moving.
• When a leaf was held next to it, it moved onto the leaf, walking over its surface. Then cleaned the anterior end of its body before flying off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemilks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019

Τόπος

Twifo Praso, Ghana (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguinness

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014 02:28 ΠΜ SAST

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer.
Both birds shown at rest as well as in flight for clarity. Interaction shot at 7 frames/second

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2013 02:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2015 11:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

togbui

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Nkwanta, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appledanish23

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 09:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 01:10 ΜΜ EET

Τόπος

Ndola, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

morocco-biodiversity

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:33 ΜΜ BST

Περιγραφή

A bit to the left of the large moth, I have never seen a moth like this before and I have found out this moth is not native here, they mostly feed on fruits it might have gotten here while people were bringing fruits to morocco from south east asia via plane or ship? either way amazing coloration of this species, its main distribution is south to south east asia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 09:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Complex little fella

Left index finger - 14 mm across tip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 07:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 05:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgrobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 03:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 04:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

veravolobyeva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 12:13 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wimvz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 12:34 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

Dande, AO-BO, AO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Dande, AO-BO, AO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Angola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinga

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 1998 12:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2010 01:42 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2011

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2011

Τόπος

Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2014 05:08 ΜΜ EST

Περιγραφή

Black Cuckoo. Photographed in the Buhoma sector of Bwindi Impenetrable National Park, Uganda on 18 February 2014. Subspecies gabonensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 05:16 ΜΜ CET

Τόπος

Imbalanga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbranch94

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 09:17 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:24 ΜΜ SAST