Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russh

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 09:50 AM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Large kettle of 50-75 birds heading north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 09:52 AM EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Pileated Woodpecker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 08:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 03:30 PM EST

Περιγραφή

3 males eating dried mealworms in the rain.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunasak

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 05:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 08:46 PM CDT

Περιγραφή

Moth Watch at TMN 2018 State Conference