Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

zoe_jewell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile gecko on inside wall. About 5cm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2008 11:54 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tierraiberica

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2012

Τόπος

sucre, costa rica (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiocianferoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2009 04:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Sigchos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 07:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 12:36 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2006 12:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:00 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 11:06 ΠΜ EAT

Περιγραφή

C. fallax?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 11:48 ΠΜ EAT

Περιγραφή

nasutum group

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:19 ΠΜ EAT

Περιγραφή

C. crypticum or C. brevicorne

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:56 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanmadol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 10:42 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2007 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

An observation from an old trip to Madagascar that I did not upload earlier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2010 03:57 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 01:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

B. attenuatus or B. gavilanensis. I think this is in the area of range overlap, and I am not expert enough to distinguish the two species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2012 01:31 ΠΜ EAT

Ετικέτες

Raw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel405

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 09:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teddyg

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 02:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:33 ΜΜ PDT