Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:42 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 11:51 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not even sure I have this in the right family. Can't believe I can't locate the ID given how distinctive it is!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:09 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 07:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Collected for J Dombroskie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This does not look familiar at all...no clue!
Day spotting after very heavy earlier t-storms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 08:46 ΜΜ CDT