Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:16 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Rounded leaves, much fatter than C. expansa, like tiny pyramids on limestone, no legs, tiny wooden stems, erect plantlets growing close together giving the feeling of a 'carpet', but they are single plantlets