Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 02:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaohler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 06:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:36 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 01:30 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 09:28 AM EDT

Περιγραφή

On dogwood. The gray lichen on upper branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 04:52 PM PST

Περιγραφή

Found and caught by Juni.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

K-
C-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

K-
P-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j__stauffer

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area, Orlando

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 08:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j__stauffer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:19 AM EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 11:42 AM EST

Περιγραφή

We were hunting in “the pit” when Eagle Eye Linda spotted this !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:57 AM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polkcountymike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:11 PM EDT

Περιγραφή

The first time I have seen an orange/black colored bee-killer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithgabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:07 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:05 PM EDT

Περιγραφή

Originally found at this location by Susan Kolterman
John Pennekamp State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sauron978

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:30 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycrax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisnel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:38 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisnel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcabbott

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 12:12 PM CDT

Περιγραφή

Bee-like Robber Fly (Laphria grossa) flying
UNITED STATES: Alabama, Perry Co.
Perry Lakes Park off Hwy 175
Marion
30.May.2019
John C. Abbott JCA#3176

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in an underwater cavern, photographed, and then released back to where it came from. Five golden colored eggs are visible in some of the photos.

This blind species is endemic to the underwater caves and caverns of the Floridan Aquifer in north-central Florida. It typically hangs upside down from the ceilings of these underwater passages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gldearman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:06 PM EDT

Περιγραφή

Observed after dark sleeping on tall vegetation in unused pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orlando Wetlands Park, Orange County, FL, November 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:42 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorywills

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brm85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettmoyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myelaphus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 10:13 AM EDT

Περιγραφή

With Holopogon as prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 11:13 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcochrane13

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 06:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 09:14 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:31 AM EST

Περιγραφή

On sand on edge of mature Sand Pine stand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 03:21 PM CDT

Περιγραφή

Male and female Promachus quadratus. In the photos here, the P. quadratus are for this observation. The comparison photos of P. bastardii (on the right side of each comparison) are from other observations farther inland in Louisiana (https://www.inaturalist.org/observations/18569834, https://www.inaturalist.org/observations/19356761, and https://www.inaturalist.org/observations/51155008).

Promachus quadratus and P. bastardii are challenging to distinguish from one another. Hine (1911) studied specimens of P. quadratus from this area (Cameron Parish, Louisiana) and noted that they can be distinguished from P. bastardii by the overall lighter color (vs. darker brown in P. bastardii), smaller black area on top of each abdominal segment and larger light posterior margin of each segment (vs. larger dark areas and smaller light areas in P. bastardii), mostly yellow hairs on the palpi adjacent to proboscis (vs. black hairs in P. bastardii), and wings that are clearer (vs. browner in P. bastardii) with gray shading in the first submarginal cell that is much narrower than the cell (distinct gray shadow up to about 1/4 as wide as the cell vs. gray shadow that is about 1/2 as wide as the cell at the widest part in P. bastardii). Dave Patton also showed this narrow submarginal shading close-up in specimens from the same area as this observation (see https://bugguide.net/node/view/1692599 and https://bugguide.net/node/view/1692608). The darker color of P. bastardii also makes the long light hairs at the posterior margin of each abdominal segment stand out in higher contrast to the background color, whereas in P. quadratus there is much less contrast in those colors.

Bromley (1934) named the essentially identical robber flies in east Texas as a distinct species, Promachus texanus, and noted that they were often identified as P. quadratus. He also called into question whether P. quadratus was truly distinct from P. bastardii, but without pointing to any features or providing any evidence or citations to support that statement. As far as I can tell from the original descriptions as well as Hine's 1911 study, Bromley (1934) only described one subtle feature that differed between P. texanus and P. quadratus, which was that the halteres are black in P. texanus (vs. brown in P. quadratus according to the original description by Weidemann, 1828). So, unless I'm missing something in the literature (always a possibility because I'm not an expert in robber flies or taxonomy!), it appears to me that P. texanus isn't distinct from P. quadratus, and therefore that the name Promachus quadratus should have priority over Promachus texanus, at least until additional evidence is published demonstrating that P. texanus is in fact distinct from P. quadratus.

These photos also show other differences between P. quadratus and P. bastardii, such as light hairs with dark bristles on the posterior scutum and scutellum, light proximal and distal metatarsi with dark in between on the middle leg, light outer tibia on the hind leg, and light hairs under the abdomen in P. quadratus (vs. all darker in P. bastardii). Hine didn't mention these differences, and I haven't seen enough specimens to know if they are consistent or variable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:23 AM EDT

Περιγραφή

On the outside of a Gopher Tortoise burrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018