Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gldearman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:06 PM EDT

Περιγραφή

Observed after dark sleeping on tall vegetation in unused pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orlando Wetlands Park, Orange County, FL, November 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:42 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorywills

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brm85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettmoyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myelaphus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 10:13 AM EDT

Περιγραφή

With Holopogon as prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 11:13 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 06:29 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcochrane13

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 08:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 09:14 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:31 AM EST

Περιγραφή

On sand on edge of mature Sand Pine stand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 03:21 PM CDT

Περιγραφή

Male and female Promachus quadratus. In the photos here, the P. quadratus are for this observation. The comparison photos of P. bastardii (on the right side of each comparison) are from other observations farther inland in Louisiana (https://www.inaturalist.org/observations/18569834, https://www.inaturalist.org/observations/19356761, and https://www.inaturalist.org/observations/51155008).

Promachus quadratus and P. bastardii are challenging to distinguish from one another. Hine (1911) studied specimens of P. quadratus from this area (Cameron Parish, Louisiana) and noted that they can be distinguished from P. bastardii by the overall lighter color (vs. darker brown in P. bastardii), smaller black area on top of each abdominal segment and larger light posterior margin of each segment (vs. larger dark areas and smaller light areas in P. bastardii), mostly yellow hairs on the palpi adjacent to proboscis (vs. black hairs in P. bastardii), and wings that are clearer (vs. browner in P. bastardii) with gray shading in the first submarginal cell that is much narrower than the cell (distinct gray shadow up to about 1/4 as wide as the cell vs. gray shadow that is about 1/2 as wide as the cell at the widest part in P. bastardii). Dave Patton also showed this narrow submarginal shading close-up in specimens from the same area as this observation (see https://bugguide.net/node/view/1692599 and https://bugguide.net/node/view/1692608). The darker color of P. bastardii also makes the long light hairs at the posterior margin of each abdominal segment stand out in higher contrast to the background color, whereas in P. quadratus there is much less contrast in those colors.

Bromley (1934) named the essentially identical robber flies in east Texas as a distinct species, Promachus texanus, and noted that they were often identified as P. quadratus. He also called into question whether P. quadratus was truly distinct from P. bastardii, but without pointing to any features or providing any evidence or citations to support that statement. As far as I can tell from the original descriptions as well as Hine's 1911 study, Bromley (1934) only described one subtle feature that differed between P. texanus and P. quadratus, which was that the halteres are black in P. texanus (vs. brown in P. quadratus according to the original description by Weidemann, 1828). So, unless I'm missing something in the literature (always a possibility because I'm not an expert in robber flies or taxonomy!), it appears to me that P. texanus isn't distinct from P. quadratus, and therefore that the name Promachus quadratus should have priority over Promachus texanus, at least until additional evidence is published demonstrating that P. texanus is in fact distinct from P. quadratus.

These photos also show other differences between P. quadratus and P. bastardii, such as light hairs with dark bristles on the posterior scutum and scutellum, light proximal and distal metatarsi with dark in between on the middle leg, light outer tibia on the hind leg, and light hairs under the abdomen in P. quadratus (vs. all darker in P. bastardii). Hine didn't mention these differences, and I haven't seen enough specimens to know if they are consistent or variable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:23 AM EDT

Περιγραφή

On the outside of a Gopher Tortoise burrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018