Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simmonschelsea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 10:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Leaves thin, papery transparent, yellow flowers at top, symmetrical off shoots foot tall with slight asymmetry leaves remind me of bay leaves in shape red tint on edges latitude 37.8483 longitude -121.9324

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejw

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Haven't seen the two colors together before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleys

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 09:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbiepreston

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 02:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:53 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 01:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Three plants growing below Sambucus nigra ssp. caerulea at 3700 feet in elevation . Previous plants at this site were identified to this species by Alison Colwell ( contributor to Orobanche section of The Jepson Manual ) .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deehimes

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 04:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

davidsoniana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezeemonee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing In stream bed near Mount Diablo Waterfalls Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not confident in ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimi-bo

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:21 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)

Παρατηρητής

echosmama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 02:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 09:08 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαψάνα (Rhamphospermum arvense)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 01:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

According to Heath Bartosh. Low growing, earlier flowering than brassica. Maybe my resolution for this flowering season should be to really learn my yellow mustards...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jass02

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

jrangelle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 04:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve-beatty

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dswight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicgirl1106

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 11:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 08:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve-beatty

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Burn area at Los Vaqueros below Whipsnake Loop trail. Many thanks to Ryan O'Dell for ID help

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 06:34 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illiad669s

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:37 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Manzanita Trail, Morgan Territory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arvel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_cantley_sfsu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe cultivated near water reservoir tank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hard to photograph due to its small size .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomance

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 02:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathychambers

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

lew_christina

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dswight

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 01:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason_cantley_sfsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

eastbaybirding

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017

Περιγραφή

Day 2 of one of the greatest vacations ever! Full journal of nature adventures here: http://www.inaturalist.org/journal/sambiology/9891-vacation-in-california-news-flash-i-like-california

Using the great existing observations from the San Francisco Bay area and species guide to help with the ID's -- but please correct me if I've goofed. Almost ALL of these organisms were new for me!

Explored Mount Diablo with the iNat folks. This was a wonderfully memorable day. :)

My pictures aren't nearly as good as these others from the iNat folks:
Ken-ichi's: http://www.inaturalist.org/calendar/kueda/2017/4/24
Tony's: http://www.inaturalist.org/calendar/tiwane/2017/4/24
Joelle's: http://www.inaturalist.org/calendar/joelle/2017/4/24
Alex's: http://www.inaturalist.org/calendar/alexshepard/2017/4/24

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennroe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 12:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 02:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 03:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2010 02:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wall Point Road . I believe that this individual plant was previously identified by Dr. Barbara Ertter on a hike .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcdermod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 12:00 ΜΜ HST

Τόπος

San Ramon, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinsherrill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 11:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen254

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dswight

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing within Franciscan rocks along trail. Grooved fruit. I'm using the Contra Costa Checklist and Ertter/Bowerman, but not sure here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_bettelheim

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 12:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαρούνα (Γένος Papaver)

Παρατηρητής

bio_alchemist

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 10:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Beautiful red Papaver with Green pods that dry and open up brown.
Growing right on the side of a Trail within 2 or 3 miles from the Summit. Only specimen like it observed that day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nationalparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 12:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 09:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chandlersuth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejw

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

several along the east side Meridian Ridge Rd