Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 08:51 ΠΜ PDT

Τόπος

Chino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 11:58 ΠΜ EST

Περιγραφή

Walking across the Powerline Grade.
DuPuis Wildlife & Environmental Area, PBC & Martin County, FL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewstokes

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 11:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbadwebs

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 07:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmmcnaturalist1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2012 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lady Beetle on the nose of a northern elephant seal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco_night

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 09:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterfallrich

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2013

Περιγραφή

St Marks NWR

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

jmaley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 10:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmbiancardi

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 09:04 ΠΜ -03

Τόπος

Paysandu, Uruguay (Google, OSM)

Περιγραφή

Gavilán común - Roadside hawk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 03:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This little muffin has the distinction of being the first bird banded of my ornithological career.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianyang777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 06:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 11:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018