Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geechartier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:12 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azazahmad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephane_degreef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2017 05:52 PM -05

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abritton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Found lying exposed on dirt road, next to dry savannah bushland in rural residential area.