Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

dezclar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

too far off to see clearly or get a decent photo. Green heron?? or a night heron??